Diinni Oromoo yeroo mara waan tokko abjoota: Oromoo balleessuu ykn Oromoo humna hin qabne uumuu dha.

Diinni Oromoo yeroo mara waan tokko abjoota: Oromoo balleessuu ykn Oromoo humna hin qabne uumuu dha.

Harreen yeroo halaaktu malee yeroo dhuuftu hin dhageessuu jedhani.
አህያ ————-እንጅ ስትፈሳ አትሰማም አሉ። Halaakuun afaan amaraatiin maal jedhamaa ? Itti naaf guutaa kkkkkk


Ijii Oromoo bara baran bosii
Kun nuf salphinaa 
Gadheen yokin sareen
gota meqa
Nyatee


Diinni Oromoo yeroo mara waan tokko abjoota: Oromoo balleessuu ykn Oromoo humna hin qabne uumuu dha.
 
Abjuu kana dhugoomsuuf diinni Eenyummaa fi Seenaa Oromoo balleessuuf yaalaa ture. Balleessuu yeroo dadhabe immoo summeessuuf hojjataa ture; ammas itt jiru.
Kitaaba Eenyummaa fi Seenaa Oromoo summeessuuf karaa bitamtootaa qophaa’e kana irraas kan hubatamu kanuma.Eenyummaa fi Seenaa Oromoo kan barreessan beektota dhugaa fi haqaaf hojjatan malee daldaltoota maallaqaan bitaman miti.