DIINNI MATA DUREE BAASA OROMOON MILKEEYSA…

DIINNI MATA-DUREE BAASA OROMOON MILKEEYSA…

Warra HABASHAA waliin oromoon kaleeysaa hanga hardhaatti diinaa.
Kanumaa dhumatee. Akka haarayaatti mata duree isaan nuuf kennan hojii manaa godhanee qabsoo keenya irraanfatuu hin qabnu.

QABSOON KEENYA yeroo hundaa kaallattii faallaa ta’e qabsiisuun gabrummaa qofa dheereysuudha.
Baatii 1 waayee alaabaa.
Baatii 1 waayee gandummaa.
Baatii 1 waayee SHANEE.
Baatii 1 waayee KWO
Baatii 1 waayee EGIBT
Baatii 1 waayee ESAT.
baatii 1 waayee YAAZOO.
Baatii 1 wayee SALAMOON UNGAASHE.
Baati 1 waayee AMANTAA.
Baatii 1 waayee WBOn jiraa hin jiruu.
Baatii 1 waayee midiyootaa OMN,ONN,STBO ,TV GADAA.
Baatii 1 waayee Dhimma kosrtootaa….
Walumaa galattii waggaa 1 guutne. Silaa mee waan kanneen hundaa dhiisnee, hoj ji’ee godhachuu baannee maddaa wantoota kannen hundaa kan ta’e MOOTTUMMAA WAYYANEE kuffisuuf otuu duullee hardhaa as hin jirruu turreeyuu.


Univeristii wallaggaa keessatti barattoonni lama ajjeefamuun gabaafame. ajjeechaa kanaafis mootummaatu harka keessaa qaba jedhu barattoonni. barattoota du’an keessaa tokko naannoo Amaaraatirraa kan dhufe yoo ta’u isheen takka immoo Oromiyaarraa.
reeffi gurbaadhaa fannifamee bosona keessatti kan argame yoo ta’u kan shamarree immoo achuma doormii keessatti duutee argamte.

kanaan wal qabatee barattoonni moorichaa fincila kaasuu mala jedhamee mooraan eegamaa jira jedhu akka barataan tokko dubbatetti.

Via : Mohammednur Guye