“Diinni keenya nuuf rafaa hin jiru, Nuti immoo ofi dagachuu hin qabnu

“Diinni keenya nuuf rafaa hin jiru, Nuti immoo ofi dagachuu hin qabnu.

Biyya keenyaaf lafeen keenya haa cabu, dhiigni keenya haa dhangala’u”

Viidiyoo kana si hedduu daawwadhee Oromoon dhaloota kanaan

bilisummaa akka gonfatu 100% abdii natti hore.

“Qerroon bifa kanaan akka makkalaakayaan jimaa sumaaleef bite hin gessinee dhorgaa jirti miessotti”

Baddaa Baalee Bakka dhaloota J/Waaqoo Guutuu irraa Oromoon gamtaan ka’ee Liyyuu Poolisii kukufisaa jira. Manguddoo waggaa 80tu kilaashii hidhatee Raayituu gubbaa lolaa jira. Mee haasaa J/Waaqoo Guutuu akkamitti kutaan 1 ummata Oromoo gabroomfatti jedhu kana dhageeffadhaa wal dhageessisaa