Diinakee adda baafadhu! Major General Solomoon Ittafaa isa kana dha!

Diinakee adda baafadhu!

Kibba Oromiyaa,Booranaa fi Gujii keessatti ilmaan Oromoo shaneedha jedhee ficcisiisaa kan jiru ajajaan raayyaa Ittisa biyyaa Iizii Kibbaa,Major General Solomoon Ittafaa isa kana dha.
Yeroon seenaanis tahe seeraan wal gaafatnu fagoo miti! 
Qeerroo Intelligence Group

Maammee Caffee


Wallagga lixaa ,A/Gullisoo Magaalaa #Calliyaa tti guyyaa 6/8/2013 Sa’a 8:00 irratti Murni Shiftaa Mootummaa jedhee of waamu dhimma filannoof hojjettootaa Misoomaa f i Ekteenshiniidhaaf leenjii kennuuf osoo marii eegaluuf deemuu #Jajjabeen Magaalaa seenee dhukaasa banuun eegduu waltajjicha #HAO sadii ajjeesuun waltajjii ishee bittinsee jira.


Paartii osoo hin fiilamin kufe!
 
Yaada omiishatte ummaatati dhiyeefachun mirga. Yaada saan jibbu caala yaadicha kufa fi dadhaaba tahu ammo abbatu suuta jedhe adda bafata. Biranu Nagga kun, haalli fi ejjaanoon paartii siyaasa saa kaan ummaata biyyaa kana hin fakkaatu. Shuruufkan yaada saa Afrika dullaati Jarraa 16ffaa fi Ethiopia dullaati Jarraa 16ffaa fafaakkata. Fakkaachu qofas miti akkasumaa. Paartiin takka Sagaale ummaatara argachuf waan ummaanii jalaatu fi jibbu, waan ummaanii qabu fi hin qabne addaa basee xiyyeefana saa siirnaan articulate godhu qaba. Haa tahu malee paartiin EZEMA jedhamu kuun fedhii fi hawwii ummaata biyyaa kana hin beekan jechun nii dandaayama. Seenaa fi aadaa biyyaa kana waan kessa dabaare as genyee fi haala amma biyyii kuun fi addunyaan kessa jirtu waan beekan hin fakkaata. Yaadni saani, immaamanii saani hundii hawwii fi fedhii namoota dhunfa qofa yoo jenne irra wayyaa. Inuumatu yeroon yaada isaanii kaa duula nuu filaadha ilaalu, waan ummaata Ethiopia ti hasaawa jiran natti hin fakkaatan waan maati sanii ykn biyyaa biraatin nuu filaadha jecha jiran naa fakkaatan. Sabaabni yaadni isaanii qalbii ummaata biyyaa kana kessa hin jiru. Kanaf partii osoo filaannoon sunu hin gahiin kufe jedhen.