Breaking News : Diddaan Lagannaa Gabayaa Cimee itti fufee jira!

Breaking News : Diddaan Lagannaa Gabayaa Cimee itti fufee jira!

jimma Guyya har’a 
OROMIYAA BAHA GOODINAA HARARGEE BAHAA MAGALAA DIRREE DHAWAA


Kabajaaf jaalala Oromoon waliif qabu,
Kan arkee hin hubanne fayyaan qabu,
Gaafa isaan tarree waliin galan kana,
Diina wal irraa eeguun kunoo akkana,

Oromoon koo haala kanaan waliif gala,
Gara tokko aanee diiba walirraa qola,
Jabaadhu qeerroo qeerransa kan-koo,
Diina garaa gubaa waliif tahaa irkoo.


“Amboo !
Guyyaa 1ffaa.
Mormiin Hojii dhaabuu fi gabaa lagannaa Guyyaa 1ffaa haala daran ajaa’iiba ta’een raawwatee jira.
1.Hojiin mootummaa %100 cufaadha.
2,Baankiin hundi cufaa dha.
3.transport fi tax hundi
4,Hoteelli fi dunkaaniin hundi
5,Burraayyuu ,Ashaawaa meedaa eegalee hanga Asoosaatti
6,Sabbataa hanga Jimmaatti hundi cufaadha .
Kan magaalaa Amboo fi Gudarii gara hiriira Nagaa tti jijjiraamee ture.
Ummanni miliona 1 ol itti hirmaatee jira.
Nagaan rakkoo tokko malee xumuramee jira.”