#Diddaa_Oromiyaa!!Warra Walee walisoo Sittan bahee Anisoo Warraaqsi Dhohe.

#Diddaa_Oromiyaa  Warra Walee walisoo Sittan bahee Anisoo Warraaqsi Dhohe

Oromiyaa bakkoota gara garaatti mormiin balaalefffannaa PP fi tumsa hidhamtoota siyaasaa eegalame Wixata har’aas jabaatee itti fufeera. Ganama kana godina Arsii Lixaa, Booranaa fi Harargee Bahaatti hiriirri barattootaa adeemsifamaa jira.
 
 
Warra Walee walisoo Sittan bahee Anisoo Warraaqsi Dhohe.