Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf!!

Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf
Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf!!

(Oromia Press) — Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay’een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!

Dhukkubni Kun Vaayireesii Siyaasaan Daddarbuu dha.

Mallattoolee Dhukkuba Kanaa Keessa Muraasa:
———-

Tokkummaa Uummataa , Jaalaala, Kabaja, Safuu fi Safeeffannaa jibbisiisa.
Sabboonummaa Ajjeesuun Gara jaarmiyaa Siyaasaatti gurmaa’anii akkeekaa fi kaayyoo Jaarmiyaan Siyaasaa Qabsoorraa jiruu qabu fudhachuun bilisummaa Uummataa fi walabummaa biyyaaf hiriiruu ni balaaleffachiisa.
Online Marsaa facebook fi Social media irratti yaasuun nama iyiisiisa, nama arrabsiisa, akka maraachuus ni godhaa, akeekaa fi kaayyoo diinni qabsoo bilisummaa Oromoof qabu sabboonaa fakkachuun ergama diinaa rawwachuu, of nama nyaachisa , wal nama nyaachisa akkasumas hirmii nama nyaachisa!!
Maqaa ABOn afuura jaarmiyaa heddummeessuu namatti naqa.Kaayyoo ganamaa hanga har’atti uummatni Oromoo irratti Wareegamuun bilisummaaf cichee falmachaa jiruu nama dagachiisuun gandarra nama joorsa.
Anatu Caalaa, ana malee beekaan hin jiruu fi Afaan qofaan anuma qofaatu uummata Oromoof beekaa, uummatni garuma nuti qabnetti goraa nama jechisiisa.
Yaaduma Durumaan jiruu fi Yaada namni qaroon dhiyeessee Nama hachisiisa, copy pest nama goosisa. Ilaalchaa fi kaayyoo ganamuma irraa eegalee uummatni durumaan iyyuu qabuufi ammayyuu itti jiruu akka yaada haaraawaatti akka dhiyeessanii ajendaa haarawaa fakkeessanii ittin uummata mataa naanneessaan nama godha!!
Afuura Qoqqoodinsa Gandummaa, Aamantaa fi Siyaasaa kan harka gita bittootaan tolfame nama gidduu facaasa.
Afuura walgahii gochuu, yaaduma wal fakkataa gagaragalchuu fi mooraa qabsoo ala nama dhaabee nama jaanjeessa!!
Waan qabanii gadhiisaan nama walaalchisuun takka jaarmiyaa hawaasummaa, takka jaarmiyaa Siiyaasaa, takka immoo jaarmiyaa Ogeessotaa, kkf waliin nama dhoofsisaa.
Maalii Jaarmiyaaleen hawwaasummaa kanneen akka waldaa Qorannoo Oromoo OSA, Waldaan Maccaaf Tuulamaa Bu’uurrii ganamaa jira mitii Maaliif waan qabanii gadhiisaan wallaaluu? Moo ofumaa maqaa jaarmiyaa hawaasaa yoo jijjiraan jijjiramni dhufa namatti fakkataa?? Moo waldaalee isaanuma kanatu guddatee tokkummaa uummataa fi hawaasaa dinagdeen dagaagee sadarkaa guddaa irraa gahee brachotaa isaaniiti isaan olii gadii oofaman kun moo akkamii????? Jaarmiyaalee kanneen keessatti jijjirama hawwamuu maaltu daangeessee moo akkamii?????? Moo Uummatni Oromoo Abbaa hin qabuu jedhameetuma akkuma fedhii keenyaatti guyyaa barbaadamee waanuma barbaadame uummatatti fe’uudhamoo uummatni Waan oofamaa jiru kana hin gaafatne. Kun dhukkuba uummataa furuutti uummatatti dhukkuba ta’uu dha!! Kan nama dhibuu yoo haala jiruuf jireenyaa Uummata biyya alaa irratti waldaaan hawaasummaa ( Oromoo Community) jira mitii?????? Moo isumatuu gurguddatee maqaa jijjirrataa jiraa??? Tarii of ijaaruun haala barbaachisuu irraa darbanii gulantaa itti aanutu eyyeemee yoo ta’eef… ????

Kan Waldaa Ogummaa illee haata’uu namuu ogummaa isaan bifa ijaarameen Saba isaa cina dhaabbachuun waanuma jiruu , inni kaan dhukkuba maraamartoo Siyaasaati.

Furmaataa Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa
———-
Furmaatni dhibee vaayireesii dhukkuba maraamartoo Siyaasaa kana irraa of ittisuuf biyya keessatti hojiiwwaan Qabsoo jabeeffamuu qaban: tokkummaa dhigaaf lafeen biyya keessatti qabsoon ijaaramee jabeessuu, warraaqsaa FXG hanga bilisummatti roga garaagaraan itti fufuu, ololoota farreen qabsoo irraa fagaachuu. BILISUMMAATTI BAHUUF GUDDISANII YAADUU, Kayyoo goototni ilmaan Oromoo irratti Wareegamanii fi Irratti hidhaan Dararamaa jiran galiin gahuuf Wareegamaa caaluu kanfaluuf of qopheessuu, ONNEE OROMUMMAA fi GOOTUMMAAN GUUTAMEEN Socho’uu, Yeroo kamiyyuu Caalaatti Ammaa yeroo mootummaan abbaa irree Kufaatiif daddaqaa jiru kanatti Falmannee Bilisa bahuu akka dandeenyuu of irratti abdii qabaachuu fi kkf furmaata dhugaa waluma jalaan waliif Dhaamna.

Ilmaan Oromoo Biyyoota alatti Argamtaan Kanneen Dhukkuba kanaan hin qabamiin Of eegannoo Gochuun Namoota dhibee fokkataa kanaan qabaman yaaluun namummaatti deebisuu, Gara jaarmiyaa Qabsoo irra jiruutti of ijaaruu fi dammaqinsaan dirqama qabsoo bahachuu. uummata Oromoo fi Qeerroo dargaggoota Oromoo diina hudhanii qabuun kufanii kufisaa jiran cina wareegama barbaachisuu baasuun cina dhaabbachuuf qophaa’uu, Oromoo hidhachiisuu fi humneessuuf WBO waliin hiriiruu fi hidhannoo Oromoo jabeessuu, lola maqaa Poolisii Liyyuuhayilii Somaalee jedhuun duula wayyaaneen uummata Oromoo bahaa Oromiyaa fi kibba bahaa Oromiyaa irraan nurratti banee of irraa deebisuuf uummata Keenyaaf bakka jirruu haa dirmannu, Hidhamtoota Oromoo Gargaaruu abukaatoo seeraa bituu fi maatii hidhamtootaa gargaarsaan jabeessuu .

Uummata Oromoo biyya keessa jiran dhukkubni daddarbaan kun karaa ulaa argatee kamiin iyyuu biyya seenuun uummata keenyaa fi Qeerroo dargaggoota Oromoo fi barattoota Oromoo gidduu akka hin seennee uummatni addatti Qeerroon dargaggootni Oromoo fi Gamtaan barattoota Oromoo (GBO) dhukkuba Summii Siyaasaa alarraa karaa kamiin iyyuu faca’uu irraa of eeggachuun Fashaleessuu fi sochii milkii qabuu fi injifannoo boonsaan bilisummaa keenya gahuu akka dandeenyuu gadi jabeessuun Dhaamsa oromummaa Uummata Oromoo hundaaf dabarsina!!

Injifannoon Uummata Oromoof!!
Seenessaa Qeerrootiin
Bitootessaa 22/2017