Dhugaan kee haa mula’atu

Dhugaan kee haa mula’atu

Dhugaan kee haa ba’u.
Hacaaluu yaa goota sabaa gantuutu si nyaate

Galaanaa Gaaromsaa – Wal Agarra – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video )