Dhugaan Ifa Baate! Iccitii Biraanuu Naggaafi Abiy Ahmed Ali beektuu..?

Dhugaan Ifa Baate! Iccitii Biraanuu Naggaafi Abiy Ahmed Ali beektuu..? Iccitii isaanii arganneerra dubbiffadhaa Waliif qoodaa!!

Abiy bara waayyaanee irraa eegalee dhooksaan miseensa G7 ta’uu isaa odeeffannoon Iccitii miliqee nu dhaqqabe ni addeessa! Bara waayyaanee Magaalaa Asmaraatti Biraanuu Naggaafi Abiyi bilbilaan dhooksaan yaada waljijjiiraa turan. Abiy seera shoororkeessummaa wayyaaneen ABO, G7, WBOfi Jawar Mohammed dabalatee qabsa’oota irratti labsite wanti akka kaafamu godheef Biraanuu Naggaa (G7) irraa shoororkeessummaa kaasee gara biyyaa galchuufi malee paartiilee fi Qabsa’oota biroo irratti deebisee shoororkeessummaa labsuuf akka karoorri ture odeessi miliqee dhufe kun ni addeessa. Amma immoo nama qalbii qabuuf wanti hundi ifa galaadha.
 
Waadaan Abiy fi Biraanuu Naggaa (G7) kunooti
 
. Biraanuu Naggaa Abiyyiin yoo G7 filannoo injifanne hogganaa keenya si goona jadhee waadaa galeefi jira. Kanaaf jacha Abiy paartiilee hunda akka filannoo keessaa dhiibamanii bahan godhe! G7 paartii dhooksaan waadaa waliif galan waan ta’eef akka barbaadanitti akka biyyatti keessa sochoo’an haala kan mijjeessaa jiruuf mataa Abiyyiti. Abiy kaayyoon isaa inni guddaan aangoodha. Kanaaf jacha waadaa G7 irrattis hoogganaa ta’uu akka qabufi waadaa isaafi Biraanuu Naggaa akka ta’e ummatni Oromoo beekuu qaba ummaaf maxxansi‼️
 
👉“Share Share Waliif godhaa Iccitii kun akkan murteessaadha”