Dhugaan Afaan qaban funyaanin dubbatti jedhamaa mitiiree

Dhugaan Afaan qaban funyaanin dubbatti jedhamaa mitiiree
“Biyyattiin tun Rakkoo amma keessa seente kana keessa bahuuf nama akka Jawar kana nubarbaachisaa.
Jawaar himata irratti banna jennee Embassy America dura dhaabbatun hin dalagu.Ameerikaan Jawaar hanga nuti isaa beeknu olitti beekan. Addunyaan Jawaar nama cima siyaasaa biyyatti keessatti dhiibbaa nama fiduu danda’uufi fide jechuun isa duuka dhaabbatan.
Miidiyaalee gugurdoo gubballee isaanumatu jira kan akka Mohammed Ademo fa’a”
Jedhee Ragaa bahe Sisay Agna

A good example for what I had to say a couple of days ago. 


Al JAZEERA Jawar Mohammed the Frist African politician


የጃዋርን Facebook አካውንት ለማዘጋት የ facebook ዋና ቢሮ ከተገኙት መካከል

The first shameful demonstration ever on Earth to disactivate the personal Face Book account [Jawar] by our Ahmara activists including Priest, we are sharing the country with such?.


ሁለት እርምጃ ወደዋላ አንድ እርምጃ ወደፊት ይልሀል ይሄ ነው