Dhokosaan Shira ABO Bilisoomnera Soodaree (ABS) Saaxilame!!

Dhokosaan Shira #ABO_Bilisoomnera_Soodaree (ABS) Saaxilame!!

Ilaalaa itti aanaa dura ta’a ABO soodaree ta’ee Jaal Galaasaa Dilboo injifatee kan filame dargaggeessa dhiheenya kana Yunivarsitii irraa eebbifameedha. Xalayaan dargaggeessa kun miseensa nageenya (Member of security) jechuun basaasumman kan hojjechaa tureedha jedheera. Akkanni itti aanaa ABO Bilisoomnera sodaree ta’ee filatamu kan taasise immoo Obbo Ha’iluu Gonfaati.

Xalayaan armaan gadi kun deggersa dargaggeessi kun itti deemee fudhachaa tureedha. Egaan ABOn Bilisoomnera Sodaree dha ABO isa dhugaatii hamakamu isin jettan isa kanaadha.

Kanaaf,
HD ABO Jaal Dawud Ibsaa “tika mootummaa golgaa Tokkummaatiin ABO balleeysuuf nutti dhufu ifirraa tiksina,” jachuun isaaniis Shira mootummaan karaa garagaraan ABO irratti hojjachaa jiru dursanii beekuu irraa kan maddeedha.Chali Ensermu Beyene