Gaazexeessaan OBS Obboleessa : Jaal Nadhii Gammadaa nuuf dhiyeessuuf jira. Galata guddaa qabdu!

Gaazexeessaan OBS Obboleessa: Jaal Nadhii Gammadaa nuuf dhiyeessuuf jira. Galata guddaa qabdu!


Arjooma wallisaa jaalatamaa fi kabajamaa obboo Haacaaluu Hundeessaa, uummataa keenyaa Oromoo Harargee Somaaleen ardaa isaarraa buqaaftee “faxarsiisaa Soomanaa” guddaa godheefi Rabbiin umrii isa haa dheeressu.

Hasawaa dr mararan sirna baninsa waajira kfo magaalaa walisotti tasifame irratti godhan