Dhimmootni: Abbaan Alangaa Federaalaa namoota Art. Haacaaluu Ajjeesaniifi qaama ajjeechaa kana duuba jiru ibsuu

Dhimmootni:
-Abbaan Alangaa Federaalaa namoota Art. Haacaaluu Ajjeesaniifi qaama
ajjeechaa kana duuba jiru ibsuu
-Warri gabaasa kan shakkan sababa akkamii dhiyeessu?
-Waan obbo Jawaar Abukaatoo isaatti hime

ODUU fi Jaarmiyaa Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-addunyaa (Oromia Global Forum) ilaalchisuun marii


Fake News
Kun Haadha Alangaa Osoontaane Haadha Diraamaati.

Robot and stupid she is.

Shakkamtoonni Ajjeechaa Hacaaluuttii Hidhata Qaban isinuuma!!

Caaltuun bara wayyaanees hidhaa turte. Bara naafxenyaa immoo mucaa baatii jahaa waliin ammas hidhamtee mana qabbanaa keessa jirti. Ayhi Oromoo.