Dhimma Kora Sabaa!

Dhimma Kora Sabaa❗
 
Namootni dhaabas, irbuu jaallan wareegamaniis gananii bahan irra deddeebbiin Kora Sabaatu jira, Kora Sabaatu gaggeeffama jedhanii uummataa fi miseensota ABO Yammuu burjaajessan irra deebiin dhagahama. Dhihoo as namootni akka Qajeelaa Mardaasaa,Ibsaa Nagawoo fi fakkaattootni isaanii bobaa PP jala galanii ABO diiguu irratti fuulleffatan. Garuu, cichoomina hooggansaa fi miseensotaan hafee jira. Waadaan jarri kun PPf galan waan hin guutamneef ammas KORA SABAA gooneeti filannootti dhiyaanna; ABOs dhuunfanna jedhanii lafa dhiitu. Garuu seeras tahe seenaa wallaalan
 
1. ABO keessaa namni dhuunfaan bahee maqaa kan barbaade moggaafata malee ABOn bara baraan jiraataa dha.
 
2. Akka seera biyyaattiiti maqaan tokkoo fi asxaan tokkoo lama hin jiraatu
 
3. Kora Sabaa kan qindeessu Koree Qindeessituu Korichaa kan aangoo seeraa qabu qofa.PPn ofiiyyuu Kora godhatee hin beekne akkamiin kora Sabaa ABOf dhiphata❓ Kun dhaabicha akka barbaadetti micciiruuf dha.
 
4. Maqaa ABOn kaadimamaan filannoof dhiyaatu yoo hayyuu dureen ABO, Jaal Daawud Ibsaa irratti mallatteessan qofa
 
Kanaan alatti korri sabaa gaggeeffamu seeraanis tahe seenaadhaan fudhatama hin qabu. Yeroo kanatti seera ABO cabsuun maqaa ABOn Kora Sabaa jedhanii xaxuun gantummaa dha. ABOn Hilton ibsa koreen qindeessituu Kora Sabaa ABO baase nutu baase jedhanii nama walitti qabuuf burjaajjii uumaa jiraachuun dhagahameera. Uummatni keenya shira dhaabakee irratti xaxamee fi xaxamu mara bilchinaan akka dura dhaabbattu waamicha taasisna. Kan kana irra darbuun lafee goototaa irra tarkaanfatu itti gaafatama jala akka jirus jabeessinee beeksisna. Boordiis filannoos gocha balaafamaa kana keessaa harka akka baafatu hubachiisna.
Qeerroo Intelligence Group


ጠ/ሚንስትሩ ያልፃፉት ውይይት፣ መንግስት ለኒዮርክ ታይምስ ደብዳቤ፣ 3ቱ ጀነራሎች ሞቱ፣ “አማራ አልደገፈንም” የብልፅግና ሹም|