Dhimma ajaja mana murtii kabajuu dhabuu irratti MM Abiy Ahimad maal jedhan?

Dhimma ajaja mana murtii kabajuu dhabuu irratti MM Abiy Ahimad maal jedhan?
 
“Filannoon kan jiraatu yoo nagaan jiraatedha. Yeroo uummanni keenya ba’ee galuuf yaadda’aa jirutti waa’een filannoo hin yaadamu; hin abjootamu. Paartilee siyaasaa danqanii, dorgomtoota mana hidhaatti guuranii filannoon dirree duwwaa irratti geggeeffamu hin jiraatu.”
Jaal Waaqoo Noolee
Oromia Media Network

irratti


Sagantaan keenya eegaleera:
-Dhimma ajaja mana murtii kabajuu dhabuu irratti MM Abiy Ahimad maal jedhan?
-Baatii Torba booda manneen barnootaa banuuf qophiin taasifame maali?
Dhiyaadhaa!


It’s the historic duty of all national political parties of Oromo to take on the responsibilities of the Oromia National Regional Transitional Government. PP/OPDO has failed Oromia; it’s reduced Oromia into killing fields and prison fortresses. It’s every Oromo national’s duty to stop PP. PP has no constitutional mandate. The Oromo people have spoken time and again; they were fed up with OPDO – and they are now fed with up PP. The legitimacy for the Oromia National Regional Transitional Government comes from the resounding support it has from the Oromo people.

Source: Gadaa


This is Tolasa Terefe. He was peacefully taken from his home today and murdered by the Ethiopian army in Horro Guduru Wollega zone, Jardega Jarte district at a place called Domme. There is no “rule of law” in Oromia.
@amnesty
@UNHumanRights
@hrw


የትግራይ ብሄራዊ ክልል ኮማንዶዎች ትርዕይትና የዶር ደብረፂዮን ንግግር
(ምንጭ:- ትግራይ ቲቪ)


Waltajjii Ajajoota Humna Addaa gaggeeffame irratti ajajoonni humna addaa Poolisii Oromiyaa Gaaffii jajjabduu gaafataniiru;
1, Jawar Mohammed hidhame Biyya kun biyya taatee itti fufu ni dandeessi? (Gaaffii kun yeroo 2ffaaf gaafatame)
2, Poolisiin hanga yoomiitti kaayyoo paartii ‘Badhaadhinaa’ qofa galma ga’uuf hojjachuuf itti fufa? Poolisiin maaliif Paartii irra walaba ta’e hojjachu dadhabne?
3, Gaaffiin Ummaatni Oromoo gaafachaa jiru maaliif deebii dhabe?
4, Mootummaa wayyaanee akka injifatu yoo barbaade nama Qeerroo waliin wayyaanee Maqaleetti galche Jawar Mohammed hidhaa irraa hiikuu qaba? (Gaaffii kunis yeroo 2ffaaf gaafatame)
5, Mootummaa harka keenya ibidda qabacha jira kun dhaabbachu qaba?
6, Humni Addaa Poolisii Oromiyaa kan ummata Oromooti malee kan Paartii ‘Badhaadhinaa’ miti, Mootummaa akkasitti hubachu maaliif dadhabe?
7, Mootummaa Heera biyyatti yoo cabse Ummaatni Heera biyyatti akkamitti kabaja?
8, Qeerroo Mirga ummata Oromoof falma jira malee wayyaanee 4kilootti deebisuuf miti Mootummaa maaliif haala kanaan hubachu dadhabe Gaaffii Qeerroo deebisu dide?………ajajoonni Poolisii Gaaffii kana gaafachun aantummaa ummataaf qaban argisiisaniiru! Gaaffii kun sirnicha keessatti muddamsu uumee sirnicha raasaa jiraachu maddeen keenya irra qulqulleeffanneerra.
Ajajoonni Poolisii Gaaffii kana gaafattan #ulfaadhaa!

Isaayyaas Afawarqii kanaaf as deddeebi’aa oolaa edaa?

Isaayyaas Afwarqee jaallattee nutti hin deddeebinebboo! Simannaa akkasii ganda Opdo/Bilxiginnaatti malee kara biraatti takkaa argitanii beeytuu dhiiroo?
Opdon safuu hin beeytu” gabaa Opdotti waan hin gurguramin hinjiru.
Haati, Abbaan, Obboleeytiin, Jaartii fi Lafti abbaas nigurgurama jedhe” Koloneel Gammachuu Ayyaanaa.

ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አህመድ በትናንትናው እለት “ፓርላማው ለፓርኮች ማሰሪያ 5 ሳንቲም ስላልሰጠኝ ሊጠይቀኝ እይችልም” በማለታቸው ምክንያት ኤርሚያስ ለገሰ “ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ንጉሳዊ ስርአት ነው ወይ” በማለት ወረፋቸው
(ምንጭ፦ ኢትዮ 360)