Dhimma ABO jidduu seenuudhaan Shira Paartiin Badhaadhinaa (ብልጽግና ፓርት) PPn Xaxaa jiru irratti

Dhimma ABO jidduu seenuudhaan Shira Paartiin Badhaadhinaa (ብልጽግና ፓርት) PPn Xaxaa jiru irratti Xalayaa Seeraa Addi Bilisummaa Oromoo(ABO)n Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itiyoophiyaa (National Electoral Board of Ethiopia- NEBE –የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

)f Barreesse!


Gabrummaa Hiddaan Buqqisna, Kabajaa Namummaas Goonfanna!
(Ibsa Ajaja Ol’aanaa ABO – WBO)
 
Waggoota darban keessa gartuun ilmaan Nafxanyaaf ergamu, kaayyoo fi warraaqsa uummatni irratti wareegamee butee gara darbarse. Ofiis akka ergamaa jijjiiramaatti of dhiheessuun uummataaf waadaa seene. Yeroo keessa garuu, eenyummaan isaa inni dhugaa abbaa irree hiriyyaa hin qabne, kan farra dhala namaa fi gabroonfataa ta’uun mul’ate. Gartuun kun dura maqaa OPDO dhiisee maqaa ODP baafate, sanatti aansuun maqaa Oromoo qabu ODP lagachuun maqaa ilmaan Nafxanyaa itti baastetti PP moggaafate. Kun hundi gaaffii sabaa ukkaamsuu, gara dabarsuu fi yakka baroottan dheeraaf raawwatame haguuguuf akka ta’etti hubatama.
 
Oromiyaa keessatti gaaffiin mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu, biyya ofii fi qabeenya ofii irratti abbaa ta’uun dhorkamee, nagaan bahanii galuun dhabame. Silaa kan uummati dhimma nagaa fi qabeenya isaa irratti murtee siyaasaa kennuu male, biyya ofii irratti halagaa ta’ee, jiruu fi jireenya dhorkamee lolli irratti labsame. Murni gaaffii sabaaf dantaa hin qabne kun, gaaffii sabaa irra ejjetee, uummata gabrummaa keessa bara baraan jiraachisuuf ajjeechaa sukkaneessaa fi shororkeessaa gaggeessuu itti fufe.
 
Ajjeechaan sukkaneessaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun Oromiyaa kibbaa Gujii, Oromiyaa Dhihaa Guttin, Anfillo, Oromiyaa Kaabaa Walloo, Oromiyaa Gidduu Galeessa Ada’aa Bargaa, Fantaalee fi kkf akka fakkeenyaatti kaasuun dandahama. Ilmaan Oromoo mana hidhaa fi qe’ee isaanii keessaa qabamanii bakkayyuu hidhamanii dararamuu fi ajjeefamanii karaa fi bosona keessatti gatamuun taatee guyyuu dhagahamaa jiru ta’ee jira. Gochaan sukkaneessaa Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti raawwates qaamuma ajjeechaa Oromiyaa biroo keessaati mul’ataa jiruuti.
 
Gootummaan ilmaan Oromoo Walloo Seenaa keessattis ta’e har’a kan wal nama gaafachiisu miti. Ilmaan Oromoo Walloo gootummaan gabrummaa of irraa ittisuun baroota dheeraaf jiraatan, bara Gadaas Oromoon Walloo Harmufaan hogganamanii lola gaggeessaniin seenaa kabajaan yaadatamu dha. Gootittiin Warqituunis, Shifticha Kaasaa Hailu (Tesdros) kan ilmaan Walloo fixaa ture, galaafachuun gootummaa Walloo mirkaneessitee jirti. Booda irras ilmaan Habashaa gargaarsa meeshaa hammayyaa biyyoota Awropaa irraa argataniin bakki irraa Oromoo cabsuu eegalan Walloo ture, bara sanas Abbaa Waaxoon faa falmaa hadhaawaa gaggeessuu isaanii seenaan yaadata.
 
Falmmii hadhawaa abbootiin Oromoo gaggeessan marti dhalootaan dhaalamee, har’as ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessatti, bakkayyuu diina kokkee qabanii kuffisaa kufaa jiru. WBOn gumaa lammii Oromoo baasuuf tarkaanfii fudhateen injifannoolee jajjaboo gama Kibbaa, Gidduu Galeessa fi Dhihaan galmeessa jira. Haala kanaan kaambiin Waraana diinaa Kibbaa fi Dhiha Oromiyaa keessaa buqqafamuun injifannoolee gurguddoo dha. Oromiyaa Kibba, Dhihaa fi Gidduu Galeessa keessatti kabinee fi hidhattooti PP bakkayyuu ajjeefamuu fi boj’iamuun ta’iisa guyyuu ta’aa jira.
 
Baadiyyaan Oromiyaa sadarkaa bilisoomsuu irra gahee WBOn gara magaalota gurguddootti imalaa jira. Haalli kun mooraan diinaa shororkaa keessa seensisuun humni diinaa akka saree maraatuu uummata nagaa ciniinuutti seentee jirti. Lolli Walloo irratti labsames adabbii WBOn ergamtoota PPf kennaa jiruu kallattii jijjirsisuuf jecha maqaa WBOdhaan uummata nagaa kan dirmannaa hin qabne itti fakkaatee irratti duulamaa jiru dha.
 
Ilmaan Habashaa Gabrummaan ilmaan Oromoo irratti fe’uuf kaaba Oromiyaa Walloo irraan cabsanii seenan, karaan Gabrummaan kun Oromiyaa keessaa haxaawamtee baahus karuma Walloo irraan akka ta’e mamiin hin jiru. Kanaaf, ilmaan Oromoo marti ajjeechaa sukkaneessaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana, dhimma taa’anii wal irratti ilaalan osoo hin taane, dhimma waliif birmatanii gabrummaa of irraa buqqisuuf dirqama lammummaa ofitti fudhatan waan ta’eef tokkummaan kaanee akka saba keenyaaf dhaqabnu ajajaan Ol’aanaa ABO – WBO dhaamsa dabarsa.
 
Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta’uuf, kabajaa namummaas goonfachuuf, qananiin biyya ofii irratti jiraachuuf, du’aa fi hidhaa of irraa dhaabuuf, qe’ee ofii keessatti nagaa argachuuf, nagaan bahanii galuuf, sirnaa fi seeraan jiraachuuf, gabrummaa hidaan buqqisuutu fala!
 
Injifannoo Ummata Oromoof!
Ajajaa Ol’aanaa ABO – WBO
Bitootessa 22, 2021