DHIISI JENNAAN DIDDE! Injifannoo WBO Haggayya 28/2019 D a m b i D o o l l o o

DHIISI JENNAAN DIDDE! Injifannoo WBO Haggayya 28/2019 D a m b i D o o l l o o

Humni Furgaatuu WBO Hagayya 27/2019 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambi Doolloo naannoo mooraa Yuunivarsiitii Dambi Doollootti halkan naannoo sa’a 1:00 (lakkoofsa naannoo)tti waraana koloneel Abiy kan ummata ahjeesaa fi hiraarsaa jirtu nama maqaan isaa Huseen Tolaa Guutee jedhamu ajajaa 10 ukkaamsuun hidhannoo guutuu waliin booji’eera.

Injifannoon WBOf

Faajjii Dhugaa


Oromoonni Waraana kolooneeffattuu Kol. Abiyyi Ahmed RIB jedhamu keessa jirtan hatattamaan WBOtti harka kennadhaa. Mootummaa sina bittaa Oromoo irratti fe’amee jiru kanaaf hojjechuun qaaniidha; gantummaadhas.
Injifannoo uummata Oromoof,

Hagayya 28/2019 Oduu Injifannoo WBO zoonii Lixaa
Humni furgaatuu WBO Humna waraana kol.Abiyyi keessaa nama tokko kan maqaan isaa Huseen Tolaa Guutee jedhamu godina Qellem wallagaa magaalaa D/Dolloo naannoo mooraa universitii D/Dollootti halkan keessaa sa’a tokko irratti hidhannoo guutuu waliin ukkaamsee hidhannoo irraa hiikkates jira.
Irraa hiiki ammallee
IUO’f.

SEYF NBELBAL RADIO