Dhiiraa waan manaa Ba’eef Beeku Haacee koo Dabalii jiraadhuu- Haaceen keenya hardhas seenaa dalage.

Dhiiraa waan manaa Ba’eef Beeku Haacee koo Dabalii jiraadhuu- Haaceen keenya hardhas seenaa dalage.
Jirtui jirraa.

Naan hin galtuu siinan galaa..
Qomoo ofii kaabaa hanga kibbaa dhahee waliin gahee, TEDI AFROO afaan qabachiisee,
Dr abiy fi Lammaattis iyya sabaa sagalee ol fuudhee ittii hime dhumaatii oromoo cinaaksan dhoorkaa nurraa yoo diddan qeerroon isinittii kaasaa jechuun mataa naaneesuun gammachuu nutti horee jira.

Qamalee koo qamalittii
Yaa ishee boongoorra utaaltuu
Arbi cingiggiitti dhale
Akkamiin rafnee bullaa
Diinni ammas nu hin ciisne
Kunoo #Mi‘eessoon galee
Rasaasaan nu waxale
Kunoo #Cinaaksaniin galee
Rasaasaan nu waxale
Kunoo #Moyaaleen galee
Rasaasaan nu waxale!

Nurraa dhowwi yaa #Lammaa
Nurraa dhowwi yaa #Abiy
Nurraa dhowwaa yaa biyyaa
Yookaan qeerroottan iyyaa!
Hachalu Hundessa
Adoolessa 15, 2018
Galma Barkumee)


Qamalee koo Qamalittii yaa ishee qarrerra utaaltu
Jechuun isaa Dr.Abiy fi Lammaa jechuudha
Nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottin iyyaa isinin jedheeta
Leenci haati deesse Hachalu Hundessa.


Dr.Abiy Amma Dawwannaan nigaha gama lubbuu ummata Oromoo ykn Qeerroo daanga irra guyyaa guyyaan dhumaa jirtu tahuu qaba hojiin guddaan yoo diddan immo Qeerron———-ni beektan isinuu sirritti


Weellisaa tedy Afroo sirba waa’ee maqaa minilik faarsu sirbuurraan kan ka’e akka waltajjii gadhiisee bahu taasifameera.kunis akka sirba maqaa minilik faarsu akka hin sirbine xaalayaa waamichaa godhameefirratti ibsameefii ture.inni garuu humnumaan didee sirbuurraan kan ka’e baasan.