Dhiira kaayyodhaaf okkolu dabeettin naafa seeti!

Dhiira kaayyodhaaf okkolu dabeettin naafa seeti!

Miila kee muran malee kaayyoo kee muruu hin dandeenye. Nama akka kee obsaaf bilchinaan deemu fiiganii caaluu hin danda’an. Obboleessa koo Kaffaaloo Tafarraa baga gammadde. Kana caalaa mikaa’ina kee arguun hamilee keenya cabde nuuf suupha!

Congratulations!