Dhiimma Finfinnee irratti mirga heera mootummaatiin Oromoo fi Oromiyaaf keennamee qabatamaan hojiitti hiikuuf hojjachaa jirra.

Dhiimma Finfinnee irratti mirga heera mootummaatiin Oromoo fi Oromiyaaf keennamee qabatamaan hojiitti hiikuuf hojjachaa jirra. waan haasawa bira darbe kan muldhatuun as bahuuf halkaniif guyyaa koree keessatti hojjachaatiin jira. yoo rabbiin jedhe bara kana wan ummata keenna gammachiisuun as baana.

Xayibaa Hassan


Baga Gammaddan Baga Gammadne!

Yoo nutii xiqqeessinee, diinni keenya xiqqeessuu bira darbee bakkaa dhabamsiisuuf hawwa. Yoo nutii kabajne immoo Diinnii keenyaas kantiibaa keenya kabajudhaan ala filannoo biroo hin argatuu. maal jechuu barbaadetiin seetan, nutii waliif bakka haa kanniinu, nutii wal haa kabajnuu. gaafa sana hunduu ni sirrata. Ilmii keenya, ilmii Abbaa Gadaa Ingineer Taakkalaa Uumaan Badhasaa Mice Champion Award Argatani jiru. Baga Gammaddan, Baga Gammadne jechaa, Takaleedhaan BAGA GAMMADDEE Naaf jedhaanii lammii koo.