Dhiigni qeerroo inni jigee Nafxanyaa kufte kaase kaa!!!

Dhiigni qeerroo inni jigee Nafxanyaa kufte kaase kaa!!!
 
Warrii nurraa barachuun isinitti hadhaa’ee luboota Waldaa Orthodoxi Xophiyaa kana irraa baradhaa antuumaa saba ofii jechuun maal akka ta’e. Warri WBO fi ABO akkamiti luba taatee ifaa ifafati deggerta jettan boochan luboota Waldaa Orthodox Xophiyaa warraa Waraanaa Bilxiginnaa/nafxanyaa warrra guyyaa guyaaadhaan Oromoo ajjeesu ifaa ifaati deggersa kennuu kana irra mee waa baraa.
Nuun immoo ABO fi WBO dantaa ummata cunqurfamaaf dhaabbatee akkamin waa’ee isaani waan gaarii dubbataa, baarresista jedhamna. ABO fi WBO deggerun waan itti boonan malee waan itti qaanfatan hin jiru kana quba qabaadhaa!
 
An ABO fi WBO dhaafan ifaa ifati deggersa kenna. Akkam gootu silan dhaladhe, dhalachuu na hambiftuu? Namin dhalate immoo hundu ni du’a, du’a na olchituu? Of ta’i! ABO yookaan WBO deggeruu fi ta’uun Oromoo ta’uudha malee waan biraa taa’uu miti. Cubbus miti. Of dhiiftee orma fakkaachuuf dhama’uun fafa!
“መቼም የሚገርም ነገር ነው” አለ ዶር ዳኛቸው…
የጣሊያን ወራሪ ጦር ያኔ ኢትዮጵያን ለመውረር ሲመጣ፣ ዋናው የቫቲካን ጳጳስ ጦርነቱን ደግፎ የጣሊያን ሰራዊት በጦር ሜዳ ድል ይቀናው ዘንድ ቡራኬ ስለመስጠቱ ታሪክ መዝግቦታል።
 
ያሁኑ ዘመን ግን የተገላቢጦሽ ይመስላል። የቫቲካኑ ጳጳስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን የርስ በርስ ጦርነት ከማንም ቀድሞ በማውገዝ የሰላም ጥሪ ሲያደርግ፣ የኛዎቹ ጳጳሶች ግን ”ግፋ በለው” እያሉት ነው ጦሩን — ”ግፋ በለው” … የፕሮፌሰር መረራን ቋንቋ ልጠቀምና…
.
.
.
የዘንድሮ ነገር የተገላቢጦሽ
አህያ ወደ አደን ውሻ ወደ ግጦሽ….ነበር ያለው ዘፋኙ?
*****
ለማንኛውም ይሄንንም ታሪክ ሊመዘግበው ይገባል ባይ ነኝ….
Amma reefuu nuuf ifa ta’e manni amantaa Mana lolaa fi jibbaati!
Akka nu barsiisanitti garuu nagaa, haraara fi jibba balleessuudha! Iccitiin duubaan jirtu garuu lolaa fi jibba jechuudha!
Abbootiin amantii Lola labsan! Amantootni maal eegduree???


Dhiigni qeerroo inni jigee Nafxanyaa kufte kaase kaa!!!
Taateen hardha Finfinneetti tahe Oromoof salphina.