Dhiigin Ilmaan Oromoo Qabsoo Kanaaf Jigee Hojii Keessaan Isinii Haakennu!

Dhiigin Ilmaan Oromoo Qabsoo Kanaaf Jigee Hojii Keessaan Isinii Haakennu!

These are Abiy Ahmed’s new agents. The have been working for Bilixigna for a long time. Their underground work became public yesterday. Those who never have given up the Oromo struggle are in prisons. Images: (from top: Ararso Bikila, Ibsa Negewo, Toleeeaa Adabaa, Jabeessaa Gabbisaa, Atoomsaa Kumsaa). These agents will be working with Lencho Bati, Lencho Leta, Dima Negewo, Lemma Megersa, and Demelash Gebremichael to weaken the Oromo struggle, specifically WBO. We wait and see their end.

Fedhii Aangoof fedhii dhuuffaa keessaniif Dhiiga qabsaawota ilmaan oromoo gatii dhoowwaa jirtuu Ekeraan jaallanii Boqonnaa isin haa dhoowwitu!
Wanajjira Muummee ABO Gullalleetti Walgahiin Fonqolchaa Kora jeehamuun Gaggeefamaara.

Akka Odeessi amma Waajjira Gulallee keessaa bahe ibsutti Waardiyoota Waajjiraa humna poolisaatiin toohachuun wal gahii gaggeefataru.

Walgahii kana irratti kanneen hirmaatan Miseensota Shanee Gumii Gumii Dabaa ABO keessaa
1. Jaal Araarsoo Biqilaa
2. Jaal Ibsaa Nagawoo
3. Jaal Atoomsaa Kumsaa
4. Jaal Jabeessaa Gabbisaa
5. Jaal Toleeeaa Adabaa fi

Miseensota Gumii Sabaa ABO(MGS)

1. Jaal Milkeessaa Irkoo
2. Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi

kanneen biroo hubannoo malee waamaman,
1. Jaal Hundee Daraaraa
2. Jaal Dachaas Roobaa
3. Jaal Bilisummaa Oolmaa Qubee
4. Jaal Xilahuun Bantii(Kaptain)
5. Jaal Injinar Mohaammad Haajii ti.
Kan biroo,
6.Jaal Oromsiis Elemoo yaamamee dhufee haala jiru hubachuun itti hirmaachuu didee biraa deeme.
walumaa galatti namoota 12 ta’uun, Waraana mootummaa waammatanii waardiyoota Waajjira Gullallee ugguruun waraanaan marfamanii gaggeeffataaru.


Gullallee miseensoonni gurguddoon kan akka 1 mika’el booran
2abdii raggaasaa
3shugux galataa
4 yaazoo kababa
5 lammii beenyaa
6 chaaltuu
7 kolonel gammachuu ayyaanaa
Walumaa galattii namoota 16 ol sabboontota ijjannoo gaarii qaban manneen hidhaattii darbanii, warreen hafan dirqamsiisuufii kaanis sossobuun dhaaba kana bittineessuuf karoorrii biltsiginnaan bocame yoomis galma hin gahu.

“Miseensonni hoggana ABO:
1. J/Araarsoo Biqilaa,
2. J/Atoomsaa
3. J/Toleeraa Adabaa
4. J/Qajeelaa Mardaasaa
5. J/ Jabeessaa
6. J/Ibsaa Nagawoo
humna mootummaatiin marfamanii waajjira dhaabaa Gullallee keessatti wal gahii itti fufanii jiru. Namoonni duraan walgahii kanaaf waamaman amma walgahicha dhiisanii deemanii jiru. Kun osoo kanumaan jiruu waardiyoonni waajjirichaa shiifii ganamaa waaree dura makiinaa poolisaatiin fuudhamaniiru. Kan shiiftii guyyaas akkasuma reefuu polisini dhufee guuree deeme. Eessa akka geessan hin beekamu.

Haaluma wal fakkaatuun Waardiyyoonni mana jireenyaa Hayyu Duree J/Daawud Ibsaas akkasuma poolisaan fuudhamanii jiru. Yeroo ammaa humni mootummaa mana jireenyaa J/Daawuditti marsee argamu lakkoofsi isaa akka dabalaa jiru argaa jirra. Maal gochuuf akka deemaa jiran namaaf hin galu.”


Poolisii haqaaf hojjatu

“Poolisoota baalee aanaa Gasaraa Qeerroo fi Qaarreen marsaan akkanatti kabajan wojjin deemuu kunni sabboonummaa agarsiisa


QOPHII ADDAA LIVE : Oromiyaa Kaabaa-Walloo keessatti humna addaa naannoo amaaraan manneen diigamaa jiru, meeshaa hiikkachiifamaa jiru


Naannoon mana jireenyaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Daawuud Ibsaa, poolisii federaalaatiin marfamee akka jiru Itti gaafatamaan waajjira hayyu duree ABO Gadaa Oljiraa BBCtti himan.
”Humni hidhate – poolisii federaalaa buufatee jira. Seenuufi bahuun dhoorkaadha. Yoo bahellee ni to’atama,” jechuun isaanis guyyaa sadiin dura guyyaa tokkoof to’atamanii akka gadhiifaman dubbatu.

”Hayyu dureen to’annaa poolisii jala jiru. Socho’anii hojiisaanii idilee hojjechaa hinjiran,” kan jedhan Obbo Gadaan, maatiin isaanis bahuufi galuu dhorkameera jedhu.
Bilbilli Obbo Daawudis guyyaa sadiin dura hojjechuu akka dhaabees nutti himan.

Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Jeeylaan Abdii waa’ee dhimma kanaa haga yoonaatti odeeffannoo tokkoollee akka hinqabne BBCtti himaniiru.

▶️▶️ https://bbc.in/3hFy5l0

Adda Bilisummaa Oromoo