Rakkoo Dhiha Oromiyaa maaltu duuba jira ~Obb. Jawar Mohammed

Rakkoo Dhiha Oromiyaa maaltu duuba jira ~Obb. Jawar Mohammed


~ በህዝብ ገንዘብ የሚንቀሳቀሰው #EBC የኦሮሞን ህዝብ ስም የሚያጎድፍ ወሬ ሲኖር ቤንዚን ያርከፈክፋል የኦሮሞ ህዝብ ጅምላ ግድያ ሲካሄድበት ግን ባልሰማ ላሽ ይላል ድምፃችንን ለመስማት ፍቃደኛ እንኳን አይደሉም የህዝብ ጠላት መሆናቸውንም አሳይተዋል #የቆቀ ሚድያ

Oromoon akka sabaatti jiraachuuf Seera jahan obboo Lencoo Lataan adda baasan.
“Biyyi kun yeroo rakkoo cimaa keessa jirtutti Oromoo harkatti kufte” Lenchoo.L


Milishaa du’a sodaatee hiriira ba’ee boo’utu biyya eegaa ? Ani humna hidhatee ajjeefama jirraa nurraa dhaabsisaa jedhee hirrira ba’u poolisii Oromiyaan arge addunyaa kana irratti.Qaani guddaa, kun salphina

Ittafaa Oro

Namii jaraa kanaa hacked gottan wayyanedhaa bittamtuu wayyanetii beqee hadhaa keessan
Debissa dafatii issan Lee fb iraa balesitan offii moo jirufii jirenyii keessan haa barbada’uu

Who are these people????