Saannate Lafa Qabbamti/Dhaamochi Qaama nama raasu taatullee Dhibamuu fi Dhiibamuun Lammii Keenyaa garuu Qabbaba san Caalaa nu raasee mana keenyaa nu baase.

Saannate Lafa Qabbamti/Dhaamochi Qaama nama raasu taatullee Dhibamuu fi Dhiibamuun Lammii Keenyaa garuu Qabbaba san Caalaa nu raasee mana keenyaa nu baase.… Obboleewwan koo kanneen na wajji bu’aa bayii cufa keeysa baatanii Ummata keeysan ijaan dhayxanii laaltan Kabajaa fi Jaalalatu isiniif mala….. Barreeysaa fi Qorataa Seenaa Nasreddin Adem /Ardaa Dhoombir irraa.