Dhamsa Hatattamaa Oromoo hundaaf!! Jaal Marroo !!

#Dhamsa_Hatattamaa_Oromoo_hundaaf!!
#Jaal_Marroo !!

Abbootiin Gadaa fi Hayyooni keenyaa ulfadhaa
Ammas nuti Araaraa Hin jibbinee
Araaraa booda Rakkoon Guddaa Akka jiruu Beekuu qabduu.
Guyyootaa Hafan kana keessaatti Waan isiin beekuu qabdaan
#WBOn Akka Loonii(Horii) kottuu jechuun Mitii kan inni Galuu
Osoo Abbootiin Keenyaa

#osoo Qeerroon Keenyaa Akkasuma Miseensonni ABO Fi barattoonni
Akkasuma Deeggartoota ABO jettanii Mana hidhaatti Guuraa jirtaanii Kottuu Gaalii Jechuun Kottuu siin fixaa jechuudhaa.
#Ergaa WBOn haa galuu jettanii Amantuu ta’ee Maaliif Mana hidhaatti Uummataa oromoo darartuu?

#Ammas wanti Hubatamuu Qabuu
Waraanni RIP Sakatta’aa WBOf jedhee lixarratti Ummataa Nagaa,dararaa jiruu Hin dhaabbatu yoo ta’ee nutis ofirraa deebisuuf Murtoo mata keenyaa fudhaanna.
Walii galtee Araaraa jedhuu nuus ni barbaadan UUmmataas mana hidhatti galchuun maaliif barbaachiisee?
Namoonni Jibba Itoopiyyummaa gara Jibba oromummaatti Deebiisaa jirtaan
Ykn akka waan WBOn Oromoof oromoo waal lolchiisaa jirtuu ololaa oftaan akka nura dhabdaan.

Lolli keenyaa lolaa oromoo gidduu osoo hin taanee Lolaa xoopiyyumaati
haa ta’uu ergaa muramtee jettanii dhuftaanii as Waraana Bilisummaa oromoo Rukichiisuufi Adamsuun Daraan ittii fufee
Ammaas murtee keessaan egaa jiraa
Waadaa keessaan egaa jirra

Isiin kabjnee isiin kabajuun sodaa mitii
Yoo Abbootiin gadaafi Koreen araaaraas loogiif deemtuu ta’ee Gatii guddaa isiin kaffalchiisaa
Kanaaf Nutti Waadaa keesaaaniif jechaa Waraana Bakka bakkati jala bubutaa jirra isiin garuu aangoo keessaanitii fayyadamuu hin dandeenye.
#Yaa uummataa koo #Uummataa oromoo Koo Yoo isiin Bilisummaa hin barbaannu jettaaniiyyuu Wbo’n simbirootaa Bosonaa bilisoomsuu malee Harkaa hin kennuu.

Yaa uummataa oromoo koo Ammas dubbiin Araaraa Shira hedduu qabdii WBO kee bira hiriirri Yoo dadhabdees Kaayyoo isaa hubadhuu Kan Cabsee dhufee Deebiisuuf Qopha’adhaa Oromoon Diina baayyee qaba.
#Araarri baga geggeefame. Kanaan diina hedduutu lafa ilaalaa waan ta’eef, dhugaama

dubbachuuf #dhukkubbii dhukkuba caalu Jibba obbolaan lama gidduu jiruudha. #Jibbajechuun dhukkuba qoricha hin qabneedha. Haa ta’u iyyuu malee holola #Abo fi
#Odp gidduu jiru balleessuuf tokkumaan dhaabbilee kana lammanii baayyee murteessadha.

#ABOn Uummata isaa amanatee biyyatti galeera #Waamichaa ta’aa jiru kanas hin mormine,
#Garuu sodaa Guddaa inni qabu tokkof tokko #Shirri kanaan dura ture akka hin dabalamneedha. Itti fufa qabsoon!
Lammiin Oromoo kan bilisummaa Oromoof Walabummaa OromiyaaJaalattu hundi

Maammee Caffee


Dhabinni Oromoo #ABO Dhaa.💚


ቅድም ዶ/ር ብርሃኑ እንዳሉት……
ዶ/ር ብርሃኑ ባሉት ላይ ተመርኩዤ….
በዶ/ር ብርሃኑ ሀሳብ ላይ በመንተራስ….
ቅድም በዶ/ር ብርሃኑ በተነሳው ሀሳብ መሰረት…

The funniest Political Marriage ever !!