Dhammasa hatataama Haala yeroo Ammaa Naannoo Oromiyaa Keessaattii jirtu irraa hakamittii jira? maal

Dhammasa hatataama Haala yeroo Ammaa Naannoo Oromiyaa Keessaattii jirtu irraa hakamittii jira? maal

#Qabsoon Bu’aa Bahii Hedduu Qabdi! Qabsoo keesatti didhaalee heddutuu si mudata, Qabsaawota kees bifa gara garaan of biraa dhabada!
#Tokko du’aan dhabda, Rabbiin isaaniif haa araaramu, Seenaan isaan Haayaadatu.
#Tokko Jiruun Dhabda isaaniifis Waaqni haa araaramu, Seeraa fi Seenaan isaan haa gaafatu.
#Tokko ammoo diinatuu ejjannoo siyaasaa isaanif sirraa addaan baasa, #FreeAllPoliticalPrisonersinEthiopia

Salphina Abiyoot dhageefadhaa salphataanakkana . nuti waan saalfannu hinqabnu!


#Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) n Paartiilee Siyaasaa Wajjiin Dhimma Filannoon Duraa, Yeroo Filannoo fi Filannoon Boodaa Irratti Marii Taasise.
 
Guyyaa Kaleessa Amajjii 29,2021 paartiilee siyaasaa wajjiin ABOn dhimma wal dhabdee yeroo Filannoon duraa yeroo Filannoo fi Filannoon boodaa irratti marii taasiseen,
“Waajjiraaleen ABO sadarkaa onaa baadiyaa irraa hanga Waajiira Guddicha Muummee Gullalleetti argamuutti akka banamuu fi Miseensonni dhaabichaa Hooganoota ol aanoo Shanee Gumii gumii sabaa (koree hojii raawwachiiftuu) dhaabichaa irraa qabee hanga miseensota dhaabaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti hidhanii manneen hidhaa itti hiraarfamaa jiranii akka gadi dhiifamaniif, Boordiin Filannoo Biyyoolessaas dirqama isarraa eeggamu akka bahatu qabu, qophii filannoo duraa irratti Boordiin Filannoo Biyyoolessaa bilisa ta’e danqaalee fi dhiibbaalee ABO irratti aggaamamaa jiran hunda ija ogummaatiin fala itti kennaa deemuu qaba.
 
Biiyya kana keessatti Nagaha waaraa buufnee tasgabbii sabatiinsa qabu argamsiisuun Filannoon haqa qabeessi hunda hirmaachisu akka ta’amuuf qoonni nuti kennaa turree fi jirru bakka ol aanaa qaba; waan nurraa eeggamu cufa goonee qaama nu dhagahu dhabuu irraa yaada furmaata rakkoo COVID-19 waliin wal qabate bara darbeef ABOn ka’ee fudhachuu dhabuun biyyattiin kesssatti goolamiinsi siyaasaa ammaa dhalateen lubbuun lammiilee fi qabeenyaan biyyatti hin barbaada’u turee, ammaas gara fuula duraati fala maayiti jennee kan keenyeen akka dhaabaati Mootummaan Ceehumsaa Biyyaalessaa Oromiyaa akka hundaawuuf labsii taasifneera.
 
Gama keenyaan ijaarsaa biyyaaf waan nurraa eeggamu cufa osoo godhaa jirruu, ammas Filannoo ijibataa itti hirmaataa jirru kana irraas ala nu gochuuf aggaammiin hedduun nurratti ta’aa jiru Kun hatattamaan dhaabbachuu qaba!”
 
Jechuun marii guyyaa kaleessaa irratti danqaa dhaabaa keenya mudate ABO irratti deema jiru ammaas boordiin filannoo dirqaama isaa walbaan haa bahuun ABO gadi jabeessee hubachiiseera!