Dhamasaa miseensa poolisi humna addaa kan turtee!!

Hello OROMOO!, are you saying one of gantuu OROMOO sacked by ABIY ? . If true
Not only removed but must face justice for double crimes: Treason for OROMIYAA and crime against humanity when he called up on 10million OROMOO youth against #Tigray to save ABIYI power ,jabaan Waaqa jedhuu mitree!


Dhamasaa miseensa poolisi humna addaa kan turtee


Artist Jaafar Yusuuf mana hidhaa Buraayyuu keessatti dhukkubsachaa turus waldhaansa fayyaa yerootti waan hin arganneef miidhaan cimaa irra ga’uu hiriyaansaa OMNtti hime.
Artist Jaafar Yusuuf wallee warraaksaa Oromoo, dhimma Maaster Pilaanii ilaachisuun yeroo dursaaf karaa saaquunsaa ni yaadatama. Wallee “Handhuura Oromiyaa” jedhuun kan hedduu beekamu Artistiin kun, walleewwan warraaksaa shanii ol hojjechuudhaan uummatasaa biratti hedduu jaallatamummaa Artistii argatedha.
 
Ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda, magaalaa Adaamaatti hidhamee kan ture, hidhas ji’a lamaa booda mirga wabiitiin hiikamee ji’a utuu hin guutin irra deebiidhaan qabamee mana hidhaa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti hidhamee akka jiru, torbaan darbe gabaasnee turre.
 
Mana hidhaa Buraayyuu keessatti reebicha isarratti raawwateen miidhaa cimaaf saaxilamee dhaabbachuu dadhabuusaas hiriyaasaa wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ji’a tokkoo oliif waldhaansa fayyaa utuu hin argatin kan ture, Artist Jaafar Yusuuf guyyaa har’aa Wiilcheriirra taa’uun poolisiin eegamee Hospitaalatti yaala argachuusaa hiriyaan isaa OMN-iif bilbiluun ibseera. Jaafar Yusuuf haala ulfaataafi rakkisaa keessa jira kan jedhu hiriyaansaa, uummatni Oromoo Artistiisaa kana itti dhiheenyaan hordofuu qabas jedheera.
Oromia Media Network
Tarkaanfiin ofbaasuu akkanaa kun jajjabeeffamuu qaba; kutattoonni yeroo kamuu galata qabu!!
 
“Qondaalonni waraanaa Oromoo 6 ukkaafaman, 13 ammoo Miliqanii jiru!
Waraana Oromoo irratti waggaa 2f taasifaamaa jiruu fi Tigraay irratti yeroo ammaa baname mormitan jechuun gareen mootummaa qondaalota Oromoo ukaamsaa jira. Kanneen ammaaf maqaa isaanii arganne;
 
1. B/General Tasammaa Qumbii Waarii
2. B/ General Taganuu Asfaaw Waajjiree
3.koloneel Yaasin Tibbeessoo Galatoo..kutaa waraanaa 34ffaa irraa
4. Lettnat Koloneel Girmaa Warquu Shuumii…Kutaa waraanaa 9ffaa irraa
5.Shaalaqaa Dachaasaa Bojaa Daadhii …Barnootaf Kooriyaa Kibbaa turee kan dhiyeenya biyyatti deebi’e
6. Koloneel Getaachoo Abarraa …kan Somaaliyaa ture dhiyoo deebi’e tahuun beekameera.
Karaa biraatiin gochaa fokkataa yeroo ammaa waraana keessatti ta’aa jiru mormuun qondaalonni biroon 13 Oltahan miliquus dhaga’ameera.”
OMN: ODUU IJOO (SAD 13/2020)