Dhaloota qabsoo dhaalee Qabsoo lafeen biqilche Dhaloota roorroo jibbee Dhugaa dhiigaan itiche Maal abdattee nafxanyaan

Above Single Post

Dhaloota qabsoo dhaalee
Qabsoo lafeen biqilche
Dhaloota roorroo jibbee
Dhugaa dhiigaan itiche
Maal abdattee nafxanyaan
Nu ilaalti ijaa baaftee
Hidhiif ilkaan nutti nyaatti
Surrii qullaa nutti raaftee

Jarri qoosuu barbaaddi
Biiraa fooniin unachaa
Nuti qabsoon har’a geenye
Rasaasaaf bombiin gubachaa
Nuti ammas dachaan jirra
Kalee kudhaniin dhumachaa

Madaadha garaan koo
Dubbachuu dide malee
Nafxanyaan kuftee kaati
Deebisuuf sirna kalee
Ana bilisa baasuuf
Gootota lubbuu kafalee
Nuti Nafxanyaan diinaa
Hin jiraannu wal dagalee.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.

Below Single Post