Dhaloota gabruummaa falmatu otuu hin taanee, dhaloota BILISSUUMMAA baatanii jiraatan gochuuf qabsoon keenya hardhaa murteessaadha.

Dhaloota gabruummaa falmatu otuu hin taanee, dhaloota BILISSUUMMAA baatanii jiraatan gochuuf qabsoon keenya hardhaa murteessaadha.

Nama nama gaafachuuf deemuus hidhuun maal jechuudha.
Jaal ABDII RAGGAASAAf gaafachuuf deemanii gaafii takkaan maleetti hidhaattii darbatanii jiru.