Dhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu. Finfinneee gubbaatti

Above Single Post

Dhagaa tokkoon shimbira Afur. Weellistoota Urjii sabaa wajjiin booharuu.
Finfinneee gubbaatti Sabboonummaa Calaqqisiisuu
Oromoota Walloo Shira Diinaatiin buqqa’an deebisanii dhaabuu.
4ffaa isiniif dhiisa.

konsertiin deeggarsa walloo eessarraa gahee jira
Itti dhihaadhaa

Below Single Post