Dhaamsi kiyya Oromoo hunda bira naaf haa gahu. #Waxabajjii_29~ Guyyaa Haacaaluu.

Dhaamsi kiyya Oromoo hunda bira naaf haa gahu.

#Waxabajjii_29~ Guyyaa Haacaaluu.

Guyyaan kun guyyaa Haacaaluu Hundeessaa itti dhabne waan taheef Oromoon alaa fi keessaan bakka jiruu wal ijaaree uffata suuraa Haacaaluu qabu uffatanii dungoo ibsuun guyyaa kana gadda keenya ibsuun yaadachuun haqa isaatifiis tokkummaan dhaabbanna.
#Waxabajjii_30 ~Guyyaa hoggantoota keenyaa.
 
Guyyaan kun guyyaa Jawar Mohammed fi hoggantootni keenya badii takka malee sirna kanaan itti hidhaman waan taheef uffata suuraa hoggantoota keenya hidhaa jiranii qabu uffachuun gootoota keenya cinaa dhabbanne haqa isaaniitiif tokkummaan falmina. Dabalataniis guyyaa kana uffata suuraa Haacaaluu qabu uffata suuraa hoggantoota keenyaa qabu waliin uffachuu ni dandeenya.