Dhaamsa Waliif Dabarsaa! Jaallan Sagalee Dhabaniif Sagalee Ta’uun Dirqama Keenya!

#Dhaamsa Waliif Dabarsaa! Jaallan Sagalee Dhabaniif Sagalee Ta’uun Dirqama Keenya!

Jaal Gammachuu Ayyaanaa Guyyaa Bor Mana Murtiitti Dhihaata!
Waggaa tokko dura ajaja MM Dr Abiyyiin mana hidhaa Qilinxoo irraa himatni isaa adda citee kan hiikame koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa boruu Guraandhala 1/2021 himata isaa addaan citee hiikamee ture himatamtoota 20 tahan waliin deebi’ee ragaa Abbaa Alangaa dhaggeeffachuuf mana murtii Caffee Tumaatti /Dhadacha Lidaatatti dhihaatu. Jaal Gammmachuun Mana Dukkana Qaallitti keessatti gidiraa argaa jiru. Dhadacha Sobaan haqni argamu hinjiru. Maalumaaf Oromoon rakkoo Goota kana fuularra dubbisuuf bakkayyuu waliif dhaamaa deema!
Mame Teshome


Taye Dendea Aredo
Taayyeen gooftaa warra sirna durii leellisuu kan ta’e obbo Jawar Mahamed hojii godhatee irratti duulaa ture. Jarri Jawar akkaan ofirraa sodaatan akka OPDOn hiitu erga goodhaniin booda amma sodaa tokkoon maletti waan barbaadan gochaa waan barbaadan dubbachaa jiru. Jarri amma erga waan barbaadan OPDO irraa argataniin booda OPDOtti duuluu eegalanii jiru. Taayyeen dur Jawar hojii godhatee irratti duulaa ture har’a gatii isaa argachuu eegalee jira. Jarattiin Taayyee arrabaan maraachaa jirti. Ilmi namaa waanuma hojjateen galata galfama. Taayyeenis bu’aa hojii isaa dhandhamuu eegalee jira. ” Leenca Biyya keessanii hin ajjeesinaa sareen diina keessanii isin nyaatti” kan jedhameef kanaafi.

#እናመሰግለን
የቱርኩ #IHH የእርዳታ ድርጅት በጦርነት ምክንያት ከትግራይ ወደ ሱዳን ለተሰደዱት ተጋሩ ስደተኞች “ቱንዳባ” በተሰኘ ቦታ 3365 ጊዜያዊ መጠለያ (ድንኳን) ሰርቶላቸዋል ። thanks for Turkish Humanitarians For building 3365 tent ⛺️ in Sudan tundaba, for the refugees that despaired from war in Tigray.