Dhaamsa Murteessaa barattootaa fi Lammiilee Oromiyaa maraaf

Dhaamsa Murteessaa barattootaa fi Lammiilee Oromiyaa maraaf❗

Guutuu Oromiyaa keessatti waamichi deeggarsa Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa fi mormii sirna bulchinsa PP akkuma taasifameen barattootni, uummatni hirmaatee sagalee isaa dhageessisaa jira. Walgahiin Gamtaa Afrikaa 34ffaa dhaadannoo “Afrikaa sagalee rasaasaa irraa bilisa goona.” jedhuun gaggeeffamaa waan jiruuf dhaadannoon keenya kan armaan gadii kanneen akka hammatuu fi qajeelfama namuusaas akka tiksinu waamicha goona.
Β 
DHAADANNOO❗
Β 
1. Hidhamtootni siyaasaa hatattamaan haa hiikaman
2. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ni deeggarra.
3. Lammiilee Oromiyaaf nagaa barbaadna.
4. Sagalee rasaasaa jibbine; Ajjeechaan haa dhaabbatu
5. Mirgi haadholii fi Shamarranii haa kabajamu” kanneen jedhan hammachuu qaba.
Β 
NAMUUSA❗
Β 
Hiriirri gaggeeffamu karaa nagaa waan taheef namuusa hiriiraa eeguun dirqama. Dhagaa darbachuu, saba biraa arrabsuu, alaabaa saba biraa gubuun fedhii PP galma gahuu dha. Kanaaf, dhaadannoo fi qabsoon keenya sabaan osoo hin qoodne “LAMMIILEE OROMIYAA” dhaaf tahuu qaba.
Ka’i Qeerroo❗
Qeerroo is Power❗
#Amboo: bilisummaan Oromoo furmaata waa maraa ti!!
Jajjaboonni dukkana keessatti illee ifa argu!