DHAAMSA GABAABAA UUMMATA OROMOO CUFAAF AJAJAA WBO ZOONII KIBBAATIIF QABSAA’A MIRGA ILMAAN NAMAA KAN TA’AN JAAL GOOLLICHA_DHEENGEE_BONAYYAA_I YYAA IRRAA:-

DHAAMSA GABAABAA UUMMATA OROMOO CUFAAF AJAJAA
WBO ZOONII KIBBAATIIF QABSAA’A MIRGA ILMAAN NAMAA
KAN TA’AN JAAL #GOOLLICHA_DHEENGEE_BONAYYAA_I
YYAA IRRAA:-

Ajajaan olaanaan Waraana Bilisummaa Oromoo jaal Goollichii.Dheengee Bonayyaa Iyyaa qabsaa’a mirga ilmaan namaa qofa adoon taane Jaarsa Argaa dhageettiiti.dhaamsii isaa. Gabaabaan akka Nadhii Dammaa kunooti!Oromoo tiyya nu amma jaarroleedha.Anin umriin tiyya. Afurtamii torba(47).bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaladhe.Gadaa Gobbaa Bulee Dabbasaa ganna afuri keessaa qaba.Adoolessa gaafa aduun doote dhaladhe Dheeda Boorana. Dirree Aanaa Mooyyalee Ardaa Bokkoolaa Laga Sureetti. Gaafa Mukaa Gambeeltii baddu! Gaafa Fardaa dhalaan badu! Gaafa fuuloo,fuuloon yabbuu sattawwaa baddu! Gaafa ilmaa ilmii Abbaan daallee badu! Jedhan

#Goba_Iyyaa (GEERARSA IYYAA): – Biyya ufii weerara Alagaa irraa qolachuuf,daangaa biyya isaa Aga #Dhaddacha_Warr aabiitti barootan Akaakayyoota teenna ja’aa fi achii asiitti hundee madda gootummaa Oromoof ta’uudhaan Galalcha. Reerootiif Gumii Goonaatti bakka lamaatti akka gootummaafis ta’ee halkumaaf, ta’uutti sirna Gadaatiin wal kurfeessee(koph eessee)biyya Abbaatti duraatti du’a jecha jedhu nuuf,dhugoomsee ture. Soraan badee subbaan sorooroon badde!
Soraa Dhaddacha Iluu Sorooroo Goobsoo dhabuu, Soraa Diidoo Qarsaa Darabii Diiree Dagaa,
Soraa Adda ballaa billiqaa Qoondhee Daawwe,..Itti fufa!

Ilmii ka bara fakkaatu mo? ka Abbaa fakkaatu wayya?gaafii tana Anin Goollichii akkanaatti deebisa.barri ni dabra(barii hamaan)akkuma jiruutti ta’ee barii hamaan qabsoon, wareegama ilmaan sabaatiin dabruu danda’a.Barri hamaan gadadoo Aga dhallii namaa)ilmii namaa jiru hundaa achuma hin jiraatu, barrii dansaan, barrii gaariin uumaan nuuf, tolee faroon nuuf, qajeelee ilmii kaleessa Waaqa ufii maqaa wallaalee,Waaqa rmaa(ambaatiin) Waaqa jedhu dabree,barrii ilmii Abbaa ufii wallaalee Abbaa Ormaatiin Aabboo jedhee yaammatus dabree,barri ilmii Haadha

Qaanqee Gama Liiban


Jawar waliin marii erga taasifatanii booda isa duubaa deemanii Miidiyaa isaani kan dhiiga obboleeyyanii dhangalaasuu barbaadu sanirratti gabaasun maalif barbaachise? Shira kijibaa kan obbo jawar irratti banaaa turaniin dadhabnaan ammas akkuma kanaan duraa dhiiga qeerroo dhagalaasisuufi jeequmsa uumanii ummata walitti buusuf karoorfatanii akka tahe fi walumaagalatti jawar irratti aggaammii taasisuuf akka tahe sirritti namaaf akeeka waliif dabarsaa namicha kana gama hundaan hojiin isaa hojii falfaltuuti jabaadhaa adunyaa beeysisaa

Karoorri isaanii Jawar Mohammed Ajjeesuf akka ture Dhagahaa