Dhaamsa Ariifachiisaa share godhaa Walqaqqabsiisa, Ittis Qophaa’a!!

#Dhaamsa Ariifachiisaa #Share godhaa Walqaqqabsiisa, Ittis Qophaa’a!!

Dhimma Jaal Abdii Raggaasaa irratti eenyumma waliin iyyuu salphatti waan waldhiifnu ykn Social Media irratti iyyinee waan dhiifnu isinitti hin fakkaatiin.
Jaal Abdii Raggaasaa bara jireenya isaa guutuu lubbuu isaa bakka buusaa hin qabne kennee Oromoof goota jiraate, nama dabaafi shira hin qabne ukkamsitanii, ukkamsiiftanii warri harka dhiigaa waan waliin jiraannu isinitti hin fakkaatiin.
#Xuqur_Incinnii #Jalduu
#Gudar #Giincii
#Amboo #Gindabarat
#Geedoo#MeettaaRoobii
#Midaa_Qanyii #Adaa‘aaBargaa
#Baabbichaa #Waliisoo
#Iluu_Galaan #Baakkooo
#Daannoo #Holootaan
#Finfinnee #Burraayyuu
#Adaamaa #Salaalee
#Harargeen #Arsii_Baalee
#Booraana_Gujiin #Wallaggi4n
#Jimmaaf_Iluu_AbbaaBooraa amumaan qophaa’aa!!
Eessaa jiraa Jaal #Abdii_Raggaasaa ??
Gochi Jaal Abdii Raggaasaa irratti raawwaatame daba haguuggatee Qabsaa’ota Oromoo gootota jajjaboo dhabamsiifaman irratti Dalagamaa turedha. Har’a Oromoon dammaqeera, daandiin shira nama hin baasu, Sabni Oromoo , addaatti Qeerroon abbaan Qabsoofi Mirgaa Callisuu hin qabnu. Bakka Jirtanitti Itti qophaa’uufi Irree tokkoon kaane Goota keenya cina dhaabbachuufi Mirga saba keenyaaf falmuu dirqama haalli yeroo nu gaafatudha.

Keeyeron Hayilu