Dhaabni siyyaasa kan warra Oollaa keenya ummaata waliin yeroo Marii godhu kan keenya immoo

Dhaabni siyyaasa kan warra Oollaa keenya ummaata waliin yeroo Marii godhu kan keenya immoo ummaata keessa naanna’e koonsertii dhiyeessa.
==========================================
Kan keenyi ammaayyuu paartii paartiidhaan wal hire alaabaa qabatee kallaattii afuriin oromiyaa keessa gulufa jira.akkaa diinni keessaf alaan wal ijaara nutti deema jiru quba hin qaban.Afaaniin ummaatati Tokkummaa jecha garuu gad taa’ani bakka tokootti maaddii tokko irratti yeroon isaan nyaata waliin nyaatanillee hin argine.bakka deeman maratti marii ummaata waliin gocha hin jiran.Alaaba fannifatani fiigu malee bakka deeman maratti rakkina ummaata, ijaarsa ummaata irratti,Ajjeecha ummaata keenya daangaa mara irratti gaggeefama jiru irratti ummaata waliin marii paanalii kamu adeemsisa hin jiran.akka nama koonsertii dhiyeessu stage irratti lafa dhiitani galuu qofa.

Dhaabni siyyaasa Amahara National movement jedhamu kan dhiyeenya kana ijaarame haala nama ajaa’ibun dhalatoota Amahara biyyaa keessa fi biyyaa alaa waliin ta’uun marii paanalii magaloota Naannoo Amahara jiran mara keessati ummaata waliin siyyaasa isaanii mariyacha jiru.Filannoo dhufa jiruf haala kamiin akka biyyaa bulchuuf deeman xiqqaa guddaa jaarsa jaartii osoo hin jedhiin marii ummaata waliin godha jiru.stage qopheessani Alaaba qabatani dhiichisu hin wallaalee jarri.Ijaarsii isaan wal ijaara jiran kunis kan naannoo Amahara keessatti qofa hafu miti.Oromiyaa dabalatee naannoolee biroo keessattis marii paanalii kanaa ummaata fi deeggartoota isaanii waliin magaloota hedduu keessatti qopheessuuf akka jiran ibsaniru.kan keenya bakkaa 9 tti wal hiree na simadha jedhee korma qalee dhichiisa.kormii sangaa barana lafarra dhumtee.
Suurri kun marii guyyaa Har’aa ANM (Amahara National Movement) Magaala Debrebirihanitti ummaata waliin marii taasisedha.


Gaafa sanas jabaan inuma ture kan Mangee mataa dhukkubse..kan maatiin kiyya Wallaggaa fi Iluu Abbaaboor irraa dhufa jedhu sana beektuu?