Dhaabbileen siyaasaa koree malee miseensa hin qabnee

Dhaabbileen siyaasaa koree malee miseensa hin qabnee fi salphina leenjii guyyaa 4ffaa.
# Caamsaa 10/2019 # Safuu # siyaasaa

Akkuma hundi keenya waliin beeknutti paartiin maqaa ABOtiin qubee 1 fi 2 itti eebbisanii ABOrraa caccaban koree malee miseensa waan dhabaniif hojii farrummaa eegalan. Hojii isaanii har’a guyyaa 4ffaa adaamaatti jalqabamee ture Obbo Leencoo Lataa fi Obbo Diimaa Nagawootiin miseensoota OPDO/ODP aanaalee 128 irraa walitti dhufaniif leenjii kennaa akka jiran odeessi hirmaattoota leenjichaa fudhataa jiran keessaa bahe ni addeessa.

Leenjiin kennamaa jiru kun yaadii ABO diiguu baroota 27n darbaniif hoogganaa TPLF mallasaa zeenaawiin itti kennamee ture dhaalmayaadhaa geggeessitootni wayyaanee itti kennaa turanitti milkaahuu hanqatanii ABOn haqaan haqaaf ijaarame baduu waan dideef ammas dirqama halagaa kana itti fufsiisuuf OPDO/ODP waliin ABO dadhabsiisuuf miseensoota isaanii leenjisaafii jiru.
Jaarsooliin bara dullumaatiin kabajaa isaaniis malu ofirraa mulquudhaan umrii isaanii gabaabbatte kanatti farra oromummaa oomishuu dhiisanii gaariidha. Qabiyyeen leenjii kanaa icciitii ABO diiguu baroota hedduu yaalan irraa itti milkaahuu baatanis muuxannoo yaalii isaanii OPDOf qoodanii waliin hojjachuuf kan isaan gargaaru akka tahes hirmaattoota keessaa nu qaaqqabeera.

Daldalli siyaasaa maqaa oromootiin daboo siyaasaa wal waammachuun QBO ABO fi WBOn geggeeffamu olola dadhabaa fi ilaalcha horsosaahaadhaan kan duubatti deebihuu miti. Kanaaf kabajaa fi ulfina ummatni oromoo jaarsoolii fi manguddoota isaaf qabu ofirraa hin mulqinaa kennee dhaamuufii barbaadna. Diinoota oromoo isin ajajaa jiran irraahis kabaja namummaa of dhorkuu malee bu’aan har’aa kun dadhabbii keessanii dhidhiibbaa dugda keessaniirra hin darbituu dhiisaa jennaan.Oda Labsi Fajji


 

 

 

 

 

 

ኣባቴ በጣም ኣሳንዘንከኝ። ግን ኢንደት ኦነግ ሆነህ ተወልደህ ኦፕድኦ በመሆን ዘመንህን መጨረስ ወሰንክ?

Kaayyoon ati qabsokee daa’imummaa kaatee taasisaa turte ammallee galma ga’uu baatus umuriikee kanatti kanaaf sana nuuf godhi jennee sindhiphisnu. Isa ati jalqabde nutuu nixumurra; garuummoo #OPDO faarsaa du’uurra akka maanguddoo qabsaa’aa tokkootti kallattii Oromoon irra deemee walaboomu nuuf dhaamii siidaa yaadannookee kaawwadhuu !!

Ethiopia: Lencho Leta – “የብሔር ፌዴራሊዝምን ለማፍረስ መሞከር ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው” አቶ ሌንጮ ለታ | ODP | ODF

ወዳጄ ያዬ — ሃሳብህ ይገባኛል። እነዚህ ግን ማህበራዊ ፍትህ (social justice) ምን ማለት መሆኑን የማያውቁ ግን ደግሞ በማህበራዊ ፍትህ ስም የተደራጁ አጭበርባሪ የሰፋሪ ልጆች ናቸው።

ፊንፊኔ የኦሮሞ ሃገር፣ መሬቱም ከኦሮሞ አባቶቼና አያቶቼ የተቀማ መሆኑን የሚክዱ ናቸው።

I can’t do business with these guys!


የኢዜማ ዜማ: በመሰረቱ የኢህአዴግን ያህል በማህበራዊ ፍትህ ላይ የሰራ የለም። ማለትም በመሰረተ ትምህርት ፣ መሰረተ ጤና ፣ የኃይል አቅርቦት ፣ የንፁህ ውኃ ፣ በሺዎች ሚቆጠሩ የጤና ሰራተኞች ማሰልጠን ፣ የበጋና ክረምት መንገዶች ፣ የማዳበሪያ አቅርቦ ወዘተ ከነጉድለቶቹና ክፍተቶቹ ብዙ ስራ መሰራቱ እሙን ነው።

የአቶ መለስን ያህል ማህበራዊ ፍትህ ላይ ያተኮረ መሪ ሀገራችን አልነበራትም። ከዚህ አንፃር ኢዜማ እንቅስቃሴውን ቢያተኩር ሚሻለው፦ ግዙፍ ፕሮጄክቶችና የህዝብ ሀብት ብክነት ላይ ፣ ሙስና መፋለም ላይ፣ የመሬት ነጠቃን ማስቆም ላይ ፣ የማዳበሪያ እዳ መሻር ላይ ፣ የከተሜውን የኑሮ ውድነት መግታት ላይ ፣ የትምህርት ጥራት ላይ … ቢሆን የተሻለ ነው።

ከሁሉም በላይ ያሳሰብኝ ግን የመንግስት አወቃቀር ስርዓቱን ከስር ከመሰረቱ ለመለወጥ መፈለጋቸው ነው። የፌደራል አወቃቀሩን ከብሄር ክልልነት ወደ “መልከምዓድራዊ” አከላለል መለወጥ እንደሚፈልጉ የሚዲያ ዘገባ ጠቁሟል። ይሄ አኪያሄድ ጦርነት የሚያስከትል ነው። ከና ከመጀመራችሁ ስር ነቀል ለውጥ መፈለጋችሁ አሳሳቢ ነው።

ሆኖም 7ቱ ከስማችሁ አንድ ፓርቲ መመስረታችሁ በጎ አኪያሄድ ነው። ቃላታችሁ ላይ ግን ጥንቃቄ አድርጉ። ፓለቲካ የቃላት ኪን ነው። ብሄርተኛውን ወጣት አታስበርግጉት።

#ኢዜማ

Yaye Abebe