Developing cult of personality using state media -Most dictatorships

Developing cult of personality using state media is typical behavior of most dictatorships!!


Yamanitti hidhattoonni Huutii godaantota Itoophiyaa ajjeesaafi ari’aa jiru jedha Human Rights Watch. Akeekkachiisa! Viidiyoon kun miira keessan jeequu mala.
Dhaabbatichi odeeffannoo godaantota lubbuun oolan irraa argadhe jedhee gabaasa qopheesse kanaan, godaantotni hedduun harka hidhattoota Huutii kan Yamaniifi loltoota Saa’udii daangaa eeganitti ajjeefamaniiru jedha.