Deep-seated Racism among Amhara Elite is the best kept secret.

Deep-seated Racism among Amhara Elite is the best kept secret.

“As a matter of fact, we do not have the negro blood at all … and we are superior to the other tribes,” says this blue blooded and well-bred Amhar elite, Yilma Tadese, now serving as the Ethiopian AU Ambassador. He said this 60 years ago. At about the same time, Emperor Haile Selassie came to California, UCLA, and said ” his people are not negros.” Now compare this to the offensive and racist crimes committed against Oromo, Wolyta, Sidama, and others.
Ethiopia is a land of slavery, conquests, and genocide then and now. Fixing this multi-national ailling ancient empire needs a lot of work to either mend or completely break it! So help us God.
– Faisal Roble


የአማራ ብሄር አፈጣጠር
የግዕዝ ቋንቋ ከየመን በ1ኛ ክ/ዘ አከባቢ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ግዕዝ የአረብ ቋንቋ ነው። በዝው ከ/ዘ የግዕዝ ቋንቋ ተናጋሪ አረቦች የአክሱም መንግስትን መሰረቲ። እርቶዶክስ በ4ኛው ከ/ዘ ከግብፅ ወደ ኢተዮጵያ ስገባ ወደ ግዕዝ ተተረጎመ። ትግሪኛ የበ7ኛው ክ/ዘ እንደ ገበያ ቋንቋ ሆኖ ከግዕዝ ተፈጠረ። በ10ኛው ክ/ዘ አገዎች የአክሱም መንግስትን ገርስሶ የዘግዌ መንግስትን መሰረቱ። አማርኛ ደግሞ በ12ኛው ክ/ዘ አከባቢ ከግዕዝ: ከትግርኛ: ከአገዎ: ከኦሮሞና ከሌሎችም ውህደት ተፈጠረ። Infact, አማርኛ የአገዎ መንግስት የወታደሮች የምስጥር ቋንቋ ነበር። በ13ኛው ክ/ዘ የአማርኛ ተናጋሪ ወታደሮች የአገዎን መንግስት ገርስሶ የአቢሲኒያ መንግስትን መሰረቴ። አማርኛ ቋንቋ የመስፋፋት ዕድል አገኘ። ይህ ቋንቋ ደግሞ በህደት የአማራን ብሄር ፈጠረ። ለዝህ ነው አማራ የፖለቲካ ማህበረሰብ ወይም ቡድን እንጂ ብሄር አይደለም ወይም የዘር ግንድ የለውም የምባለው።
Ermias Legesse Amharas are more Ethiopians than Oromo!!! It is the same as Mr.Yilma!!


Koomandar Indalee Qumillachoo jedhamu kan WBO/ABO teknoolojii GPS fayyadamnee dhabamsiisaa jirra jedhee midiyyatti hasa’aa jiru kana haala gaariin isa beeka abbanis haadhaanis Amaara, naanno gojjam irraa dhufanii guduru keessa magaala kombolchaa jiraatu Indaaleenis baay’ee mucaa xiqqoo ta’ee tu kombolcha dhufe. Amma ilaali kan akkanaatu poolisii oromiyaa keessa guutamee ummata oromoo duguugaa jira. Ani waliin baranne waan ta’eef warra isaallee naan beeka.
Garuu GPSiin isaanii eessa eessattidha hojjetaa?

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu bakka addaa Tulluu Habiib jedhamutti waraanni humna addaa Oromiyaa jedhee of waamu dargaggoo asiin gaditti argaman kana manaa baasuun ajjeesee bosonatti gate. Hamma yoomiitti haati nu deesse ilmaan ishee waraabessaf gabbaraa haftii
Via: Koonyaa Horroo Guduruu Irraa.
በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ሁለት ወጣቶች ከቤት አዉጥቶ ጫካ ውስጥ ተገደሉ ፡፡
[ኦነድ – ህዳር 28/2013] የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ጉዱሩ ወረዳ ነዋሪዎች የሆኑት ሁለቱ ወጣቶች
1)ኦሮሞ መለሳ እና
2)ኑጉሣ ጌታችወ የተባሉት እኩል ልሊት ህዳር 27/2013 ከቤተሰቦቻቸው ቤት አወጥቶ የኦሮሚያ ልዪ ኃይል ፖሊስ ከተግደሉ ቦኀላ ጫካ ወስጥ አስኪሬናችው መገኘቱን የአከባቢው ነዋሪዎች ለኦሮሞ ነፃነት ድምፅ ተናግረዋል ፡
 
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu Ganda Habeebee jedhamutti Poolisiin Humna Addaa Oromiyaa dargaggoota lama halkaniin manaa baasuun ajjeesanii bosanatti gatuu jiraattonni himan. Aanaa Guduruu ganda Habeebee jedhamu keessatti, halkan qixxee poolisii humna addaa Oromiyaatiin mana maatii isaanii keessaa qabamanii mudde 07.2020 rasaasaan ajjeefamanii bosona keessaa reeffisaanii ganamaan argamuu jiraataan magaalichaa OMN dubbise himeera.
Dargaggoonni ajjeefaman kunniin, Oromoo Mallasaafi Nugusaa Geetaachoo kan jedhaman yoo ta’an, qeerroowwan Oromoo qabsoo waggoota lama duraa keessatti qooda Olaanaa qaban ta’uu OMN odeeffateera.
 
Qeerroowwan ajjeefaman kun barattoota yoo ta’aan, hawaasa keessatis jaalammummaa namootan qabanidha jedhameera. Oromiyaa Godinaalee garaa garaa keesatti, Qeerroowwan Oromoo kaan hidhaatii baasanii kaan ammoo maatii biratti, qaamolee nageenya mootummaatiin ajjeefamuun, agarsiiftuu waanjoo garbummaati’ kan jedhu namni Guduruu irraa dubbisne kun, Oromoon wal faana falmatee wal faana gaafatee Roorrootti xumura gochuu qaba.” jechuun dhaamsa dabarfateera.
 

Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti, ‘Ilmi keessan qeerroo nurratti kakaase’ jechuun Abbaa warraafi Haadha Warraa mana isaaniitii qabanii hidhuu maatiin OMN-tti himan.
Aanaa Kiiramuu keessatti hidhaafi reebichi poolisii humna addaa Oromiyaatiin Uummata nagaarratti raawwataa jiru hammaatee itti fufuu kan himu jiraataan Aanichaa, barattoota Yuunvarsiitiitii galanii qe’ee jiran dabalatee, qeerroowwan Aanicha keessa jiraatan guuranii hidhuurra darbuun doorsisaafi hidhaan maatii ijoollee hidhaa baqatanii Naannoo sanarraa siqanii jiran irratti godhamullee hedduu hammaachuu namni kun himeera.
 
Jiraataan Aanichaa OMN dubbise kun akka jedhutti, guyyoota lama dura Mudde 5.2020 “ilmi keessantu qeerroo mootummaarratti kakaase. Ilmi keessan shaneedha; Bakka inni jiru eessa?” jechuun haadhaafi abbaa nama biyyaa baqatee jiruu kan ta’an Aadde Marartuu Guddataa fi Obbo Dagalee Kumii Kumii maatii tokko keessaa, Abbaa warraafi haadha Warraa Waajjira poolisii Aanaa Kiiramuutti hidhanii jiru jechuun OMN-tti himeera.
 
Sababa Ilmi keenya bakka jiru hin beeknu jedhan qofaaf hidhamuu maatii kana kan dubbatu namni OMN dubbise kun, “ilmi isaanii kun dargaggeessa ganna 25 oliiti” jechuun itti gaafatamummaa maatii jala akka hin jirillee dubbata.
 
Sanaan alattis maatiin hidhaman kun Qe’eefi qabeenya isaaniirraa waan qabamaniif ijoolleen qe’etti hafan yaaddoo keessa jirus’ jedha. Anaa Kiiramuu keessatti, reebichiifi hidhaan kan yeroo kamii caalmaatti hammaateera kan jedhu namni kun “isaaniin alattillee Kiiramuu keessatti hidhaafi daraaraan ilmaan Oromoo irratti guddaafi xiqqaa utuu hon jedhin geggeeffamaa jira” jechuun dubbata.
Godinaalee Wallaggaa keessaa, Wallagga Lixaa bakkeewwan muraasaa fi Qellem Wallaggaatti niitoorkiin bilbumaa guutummaa guutuun balleefamee, jiraattonni rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama.