Debretsion is talking like a president of an independent country. Is Tigray out or we already loosen the union into a confederation?

Debretsion is talking like a president of an independent country. Is Tigray out or we already loosen the union into a confederation? I failed to grasp when Rene Lefort claimed the later in his latest article

Girma Gutema


Warri Tigraay D-Tsiyoon irratti dhiibbaa gochaa jiru fakkaata. Jecha isaa guyyaa muraasa duraa kan tarkaanfii fudhatamaa jiru deeggaru san amma jijjiiraa jira. Ibsa har’a kenne keessatti waan armaan gadii dubbateera.

”Olaantummaa seeraa eegsisuuf maqaa jedhuun adeemsi siyaasaa godhamaa jiru sirraahuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa malaanmaltummaa fi dhiittaa mirga namoomaa jechuun sochiin jalqabee jiru daandii isaa gadhiisee ummata Tigraay dhahuuf/jilbiinfachiisuuf waan deemaa jiruuf hin fudhannu. Adeemsi kun harka alaatu keessa jira jennee amanna. Amma duulli haaraan ummata Tigraay irratti eegalamee jira. Wanti godhamaa jiru kun gamaaggama walgahii ADWUI irratti godhameen ala. Kanaafuu nurraa dhaabbachuu qaba.”
Bal’ina isaa laallee galagala walitti deebina.

Yaya Beshir

Yeroo gaarii hojjatan jajjabeessuun barbaachisaa dha.

Dhábasá Wakjira Gemelal