Dassaleenyi Alamayyoo dabalatee qeerrowwan 35 Mana hidhaa lafa jalaa kumsaa morodaa Naqamtetti dararamaa jiru.

Above Single Post

#Dassaleenyi_Alamayyoo dabalatee qeerrowwan 35 Mana hidhaa lafa jalaa kumsaa morodaa Naqamtetti dararamaa jiru.

“Mana hidhaa #Maayikelaawwii muuziyeemii
godhan
– Muuziyeemii #Kumsaa Morodaa immoo mana
hidhaa godhan!

Muuziyeemii Kumsaa Morodaa kan magaalaa.Naqamteetti argamu keessatti namoota baay’eetu
yeroo dheeraaf hidhamee jira. Silaa muuziyeemiin. Bakka dhaloonni deemee seenaa darberraa waa
baratu! Addunyaa kana keessaa bakki itti. Muuziyeemiin mana hidhaa ta’e Oromiyaa qofa,
isayyuu bara Oromoon biyya bulchaa jira jedhamu. Keessa! Wayyaaneen illee mana nama dhuunfaa
keessatti nama hiiti malee muuziyeemiitti nama. Hiitee hin beektu! Yeroon ni dabarti, uummanni
keenyas rakkoo kana keessaa ni ba’a –

Waanti hedduu nama gaddisiisu garuu mana hidhaa magaalaa Naqamtee kumsaa morodaa kana keessa ijoollee oromoo namoota 105 ta.anii mana dukkaanaa keessatti erga ji’a sadiiti kaasanii hidhamanii turan, amma hidhaa dukkanaa kana keessatti hafanii kan jiran ijolloota miskinaa maatiin iyyessa ta’an qofatu achitti dararamaa jiru, namoonni 69 matta’a ykn gubboo kaffalaniiti kan gadi lakkifamanii jiran warra kaanin qarshii kuma shantamaa hanga dhibbaa fidaa jedhamaniiti ijollonni kuni kan hidhaatti dararamaa jiran isaan keessaa namni ammatti beeku dargaggoo #Dassaleeny_Alamayyoo tokkoodha!
Waan gochaa jirtan kanaaf garuu bor itti gaafatamtu!

Image may contain: 1 person, text and closeup

Below Single Post