Dargaggoon Oromoo tokko Rasaasa Afuriin Rukutamuu | Dhukaasa RIX, Magaalaa Mandii keessatti | RSWO

Dargaggoon Oromoo tokko Rasaasa Afuriin Rukutamuu | Dhukaasa RIX, Magaalaa Mandii keessatti | RSWO


“Waajjirri ABO G/Shawaa bahaa Aanaa Boosat magaalaa Doonii jiru waraana mootummaan cifsiifamee jira.Waraanni waajjiricha cufe bulchiisa Aanaa Boosatu akka cufnu nu ajaje jedhan jedhama. Bulchaan magaalaa Doonii hanga bulchaan Aanaa Boosat Obbo Caalchisaan heeyyama ABOf kennutti magaalaa kanatti waajjira kana deebiftanii akka hin banne jechuun akeekkachiisa kennan jedhama.Itoophiyaan haala kanaan filannoof qophii godhaa jirti.Raajidha.
Dábessá GemelalBest of : Sayyoo Dandanaa | Alltime best | Oromo Music playlist.


Yeroo ammaa Oromiyaa enyutu bulchaa jira,bilxiginaan maaf warra xiqo quuqama qabu adamsiti