Dargaggoo qaroo kana har’a ganama Wallagga Lixaa keessaatti waraanni Wayyaanee rasaasa itti naqee battalumatti galaafate

Dargaggoo qaroo kana har’a ganama Wallagga Lixaa keessaatti waraanni Wayyaanee rasaasa itti naqee battalumatti galaafate.

Obboleessisaa kan duukaa rasaasaan rukutames mana yaalaatti yaalamaa jira. Oromoon du’aatuma jira. Keessa deemanii qaroo ija jaamsu!
Beekan G Erena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humni Waraanaa ADWUI kaleessa dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasee bare harallee ittuma jira.

Waraana kanaaf haaromsa gad…gad fagootu barbaachisa. hiikkatanii akka mooraa seenan gochuun humna maqaa “Raayyaa Ittisa Biyyaa”, jedhu da’aatee ummata keenya waggaa 27 oliif lafarraa balleessuuf karoora guddaa qabu kana tooratti galchuun isa hangafaati.

Suuraan sii gaditti mul’atu kun Qeerroo oromoo guyyaa har’aa badii tokko malee rasaasa makkalaakiyaan obboleessa isaa waliin rukutamanii wareegamedha. obboleessi isaa lubbuun ooleera. sababni rukutamuu qeerroo kanaa “bakka WBO’n jiru nutti himaa” jechuun ture.

Dhiigni ilmaan oromoo dhiiga akkanaan jigee gumaa malee hafu miti!