Dararaan Humna Addaa Oromiyaa Kanneen WBO Waliin Hidhata Qabu Jedhamuun Shakkaman Irratti Rawwatamu Jabaatee Itti Fufeera!

Dararaan Humna Addaa Oromiyaa Kanneen WBO Waliin Hidhata Qabu Jedhamuun Shakkaman Irratti Rawwatamu Jabaatee Itti Fufeera!

SBS-Ebla, 2021
 
Miseensa Humna Addaa Oromiyaa maqaan isaa Fedhasaa kan jedhamu baatii Caamsaa, 2021 keessa humna addaa Oromiyaa sakattaa’a WBO’f Qellem Wallaggaa Garjeedatti bobbaafaman keessa kan jiru yoo ta’u, haleellaa WBO’n Humna Addaa Oromiyaa sakattaa’aaf bobbaafaman irratti raawwateen humni addaa kun haleelamuun duuba yoo deebi’u, WBO’f situ bilbilaan odeessa kenneefii nu rukuchiise jechuun yeroo ammaa meeshaa irraa hiikanii Magaalaa Bishooftuu Waajjira Poolisii Kutaa Magaalaa 1ffaatti hidhuun dararaa jiraachuu maddeen keenya achii Shinniigaaf himaniiru.
Kanumaan kan walqabatu Humna Addaa Oromiyaa keessaa kanneen WBO waliin hidhata qabu jedhamanii, deemanii akka WBO lolaniif dirqama itti kenname kanneen didan 600 ol bakkoota garaa garaatti hojii irraa ugguramuu fi hidhamanii jirachuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama.