Daran Of Salphisaa Jira!

Daran Of Salphisaa Jira!
 
Toleeraa Adabaa godina Jimmaa keessaa namatti bilbilee
”Caasaa nuuf jajjabeessi, dhiyootti walgayii Gumii Sabaa geggeessinus ni qabnaati of qopheessaa” jedhaa ture har’a. Akka hin milkoofne silaa 100% arganii baraniiru.
Maaliif dhama’u?


PP’n hojii jajjaboo itti laatte galmaan ga’uu dadhabuun Obbo Ibsaa Nagawoo dhipphina guddaa keessa gale. Lammii Kanaadaa waan ta’eef miillaan Keeniyaa seenee ba’uuf jennaanis qabanii deebisan. Dura ABO diigeen isin agarsiisa jedhee waadaan galameefis rukutameera. Yeroo ammaa kana ABO irraa citanii warra ba’an gidduutti waldhabdee fokkisaatu ka’e. Warreen gowwoomfamanii ba’an dhiifama gaafannee deebina jechaa jiru. Dhaabichi simataaf dhiisaa isaantu beeka. AKka malee gaabbaniiru. Nama gaddisiisa.

Keekiyyaa Badhaadhaa- Barraaq – New Ehiopian Oromo Music 2020(Official Video)

 

Qaanqee show: Gingilchaa 26ffaa kutaa 1ffaa ABO


Sanyii Alamuu – Goota Biyyaat – New Ethiopian music – 2020 Oromoo music


የኢትዮጵያ ጠበቃ ነን የሚሉ …
በተግባር ግን የጠባብ ጎጣቸውና ጥቅማቸው ዘበኞች የሆኑ፤
ግብዛን ደንቆሮዎች ኢትዮጵያን እያፈረሷት ነው!
 
“ስንኖር ኢትዮጵያዊ ፤ ስንሞት አማራ!” ?

 

2 Comments

  1. “ስንኖር ኢትዮጵያዊ ፤ ስንሞት አማራ!” ? the prime minister Abiy said we are ethiopian when we live but we will be ethiopia when we die. so where is the professor in this talk?

  2. One of the black days for us, oromos. We lost one of our colonial masters, one of the pro-neftenga colonialist’s ideologue. He was a “human rights advocate” who used to send young neftenga high school- and college students to the streets with placards “Haile Fida, Senay Likie, ena gibreAberochachew yesekelu!” written on them.

Comments are closed.