Doolaarri፦maashinaan malee laakka’amu yeroo gabaabduu keessaatti hin danda’amne hardha Afaariti qabameera

Doolaarri፦maashinaan malee laakka’amu yeroo gabaabduu keessaatti hin danda’amne hardha Afaariti qabameera

Furii Bonsaa Guloo