Abbaan irrummaa bakka fedhetti dhalachuu danda’a. Yeroo baay’ee ..

Abbaan irrummaa bakka fedhetti dhalachuu danda’a. Yeroo baay’ee bulchitoota Biyyoota Sadaffoo biratti argina.

Yeroo ammaa garuu dhaabota siyaasaa sirnoota abbaa irree kuffisuuf lolla jedhan biratti arguunis babal’ataa dhufee jira. Sana birayyuu dabree amma ammoo haala nama yaaddessuun bulchitoota ummataan filataman jedhaman kan fakkeenyummaa dimokraasiitiin addunyaa dursina jedhan birattis abbaan irrummaa mul’achuuf xixxiixaa jira. Bulchaan biyya tokkoo warra waliin biyya bulchu keessaa tokko heera eegsisuuf jecha ajaja jal’aa mataa irraa gad itti kennamu yoo fudhachuu dide ‘gantuu’ jedhamaa jira. Abbootii irree hunda wanti wal fakkeessus isa kana. Abbaan irrummaa adii fi gurraattii hin qabdu. Dimokraasii horachuu dura Dimokraasii bilisoomsuufuu qabsoo barbaachisaa jira.

Via Yaya Beshir