DambiDoolloo Saamicha “Waraanni Abiyi Dambi Doolloo keessatti saamichaa fi hanna irratti bobbaatee jirti.

#DambiDoolloo Saamicha “Waraanni Abiyi Dambi Doolloo keessatti saamichaa fi hanna irratti bobbaatee jirti.

Ani hojjetaa Qorannoo Qonnaa haroo sabbuuti; saayitii aanaa sayyoo ganda Riphaa irraa qabnuu hojjettoota achi hojetaniif durgoo kaffaluuf yeroo deemnu naannoo university dambi dollootti konkolaataa isaaniirraa bu’uun konkolaataa keenya dhaabsisanii qarshii 35000 ol borsaa wajjin nurra fudhatanii nu tumanii shaneedhaa geessa jirtu nuun jedhanii nu ari’an. Kanaan booda hogganaa command post godinichaatti deemnee yoo iyyannu shaneedhaa laattanii sobdanii maqaa nu balleessitu jechuun qabee nu hidhe. Guyyaa sadii erga nu hidhanii booda qarshii hedduu erga irraa balleessanii booda kan hafte nuu deebisanii gadi nu lakkisan.”

Dábessá Gemelal

Goota sabaaf jechaa
Ija mukaa nyaatuu
Sabaaf arjoomee
Kan lubbuusaa laatuu

Goota sagaleensaa
Kattaa dhagaa raasuu
Murataa Hundaan olii
Kan hin qabne naasuu

Murataa koo jaala koo
Goota ija barbadaa
Lafee Abiishee Garbaa
Dhiiga Tasfahuun Camadaa

Jaal Marroof
GGooticha Dirree KokorDGooticha Dirree KokorKGooticha Dirree Kokorirraa page koo like naaf godhaa
Galatoomaa

ሚሚ ጎበና

#Oduu Injifannoo WBO Zoonii Lixaa keessa socho’uu irraa ganama har’aa jechuun Hagayya 23/2019
Jaal Marroon Seenaa hojjachuu itti fufeera!
Ganama har’aa Lixa Oromiyaa Gaara Abbaa Seenaa fi Gaara Arbaatti Lola sa’aatii 2:00 hanga sa’aatii 2:45tti Waraana Bilisummaa Oromoo WBO fi Waraana xoophiyaa kan #Abiy hogganamu gidduutti adeemsifameen WBO Diina ummata Oromoo Ooraalii Lamaan deemtuu turtii daqiiqaa 45 hin caalle keessatti guutumaa guutuutti barbadeesseera! “WBOn hanga Finfinnee To’annuu lola itti fufna” jachaa jiru!!Qabsoon hanga Walabummaa Oromiyaatti Diina ummata Oromoo Qaluun Foon Allaattii sooruun itti fufa!
OROMOO ABO/WBO Jabeessaa!

Maammee Caffee

1 Comment

  1. It’s better not to attempt manipulating the public both, from not having reliable base or clean clarity and plan for success plus focuses to problems on hand for betterments.

Comments are closed.