Dajanee Maammoo jedhama. Magaalaa Amboo keessaa torban darbe keessa qabamee mana hidhaa jira.

Dajanee Maammoo jedhama. Magaalaa Amboo keessaa torban darbe keessa qabamee mana hidhaa jira. Akka odeeffannetti qajeelcha poolisii Godina Shawaa Lixaatti hidhamee jira.

Badii tokko malee dargaggoota utubaa jijjiirama kanaa ta’an, warra wareegama ulfaataa kaffalanii asiin nu ga’an hidhanii dararuun hin malle!

Dargaggoota Oromoof kabajaafi ulfina malee hidhaan hin maluuf!

Humni dargaggoota Oromoo kan afaan qawwee gad ofirraa qabee ture ammas afaan qawweef hin bulu!

Dábessá Gemelal