Dabre Markosi University Baratoti Oromo Halaa hamaa Kessa Jirani Motumaan Dafee qaqqabuu Qaba?

Dabre Markosi University Baratoti Oromo Halaa hamaa Kessa Jirani Motumaan Dafee qaqqabuu Qaba?
Ajjeechan ykn waraanni barattoota oromoo irratti geggeefamaa jiru kan hin dhabbanee taanaan mootummaan naannoo oromiyaa baratoota oromoo naannoo bira keessaa jiran gara universitoota oromiyaa keessaatti deebisuu qaba!!

Oromiya Biyyako


University Debre Markos barattoonni Oromoo reebicha hamaan dararamaa jiru. Sagalee nuuf ta’uun nuuf birmadhaa jechuun uummataaf dhaamaniiru.

Jaarraa Birbirsoo


“Waa’e ijoolee oromoo univarsiiti walqixee sababaa afaan amaraa-afaan warraa habashaa- hin bekneef rakkinaa irraa gaha jiru baresiteratti sidabaluuf,====== anii biroo federalaa tokkoo kessan hojedha afaan waraa habashaa walalulaarraan kan ka’e rakkoo dhaloota quberraa gahaa jiruu siif qooda.====== 1,ijoleen kenyaa biroo federala fi bulchiinsaa magaalaa finfinnee kesaatii yeroo dorgomani darbani interview irratii kufu wan afaan hin bekneef,2,akuma ta’ettii yoo darbani immoo hojii irraati reportii afaan jaraan qophesuu rakatu,akuma ta’ettii shakalani yoo qophesaan habashotatu ‘edit’ godhaaf,3,marii tokkoo yoqophayee otoo yaadaa qabani sababa afaan hin bekneef yaadaa kennu hin danda’an,3,yoo rakkoon ijolee kenyaa qunameele rakkosani durata’a isanitti ibsatani heyaama fudhachuu hin dandenye sababiin kun hun dii dhaloonii ammaa kan

oromiiyaan biqilchitee ‘qubeen baratan” garuu lafaa abasaa fii hadha isaanii irrattii kan ittiin hojetan afaan hin bekneeni.garbumaan kanacaaluu jiraree yaa jara keenyaa?,dhignii qerroo kararatii kaan lola’e nama oromoo 4kilo gashuuf qofa mitii garbumaa wagaa 150 ol oromoorraa turee of irraa gatufiimalee ,innii sodaa warraa habashaatiif gaafii oromoo bukkettii dhisanii habashootaa sosobaa oluun kunii odp qilee busaa,gafiin oromoo baraa dheeraa opdn ottoo hin tanee qerroo fii qarreen ni deebi’a.jarittiin yoo dhagesse ittii nuuf himaa habashoota jala kachu fi habashootaa akkaa waqaatii sodachuun opdo umurrii angoo isaanii hin dheereesu!!,ummurii angoo isanii dheresuu kan danda’u ummaata oromoo dhagefatanii yoo gafii umata oromoo tokko lamaan debisanidha. kanuma dubbiin. nagaan naaf turii. B.B.irraa.”

Tsegaye Ararssa

Yuunibarsiitii Salaalee keessatti jeequmsi caasaa G7 n eegale

“sababdi fincillii yuunivarsiitii barsiisaa gim7 ta’e tokkoo barsiisootaa ri barattoota amaaraa yuunivarsiitii keessatti harr’aan guyyaa lameffaaa mariisaa osoo jiruu maal gochuuf jettee ijoolleen irratti dammaqxee lola kaaste. Barsiisaan kun maqaan isaa Taaddasaa kan jedhamu barsiisaa ekonomiksiiiti.
ODUU/NEWS MMF 9/12/2018

OMN: Jiruu Lammiilee Buqqaafamanii [Mudde 9, 2018]